Forside DH-Debat

7. TAT og Test af Ambitionsniveau

9. MBTI

Kunsten at Bestå en Personlighedstest

8. Lüschers Farve Personlighedstest

1. Indledning 2. Lüscher Farvetest
3. Grund- og Hjælpefarver 4. Grundfarver
5. Hjælpefarver 6. Rækkefølge
7. Arbejdsgruppen 8. Afvisning af Grundfarve
9. Enkelt Farver 10. Farve-par
11. Lüchers x tabel 12. Lüchers +/- Tabel
13. At Bestå en Test 14. Abstrakte Malerier
15. Optiske Illusioner 16. Litteratur

1. Indledning

Det menes, at menneskets forhold til farver blev grundlagt under menneskets udvikling engang i tertiærtidens slutning. Det er blevet påvist, at solnedgangens farver virker beroligende på mennesker. Solopgangens farver har den modsatte virkning.

Når vore fjerne forfædre sad foran hulen i tusmørket og betragtede solnedgangen, slappede de af. Solnedgangs farverne, mørkeblå, mørkegrøn, orange og violet fik puls og blodtryk til at falde. Endnu en dag var det lykkedes at finde føde og undgå sabelkattens skarpe tænder.

Solnedgangens varme farver og morgenstund har guld i mund

Til venstre: Solnedgangens varme farver.
Til højre: Morgenstund har guld i mund.

Om morgenen, når det lysnede i øst, og himlen farvedes gul, følte de, at en ny dag truede, deres puls og blodtryk steg, og de så sig årvågent omkring. Det er derfor, gult bruges som advarselsfarve.

Farven rød, som blod, forbindes med engagement, lidenskab og kamp.

Grønt repræsenterer sej udholdenhed. Personer, som foretrækker grøn, kan gå på kompromis, men de slipper aldrig deres mål af syne.

2. Traditionel Lüscher Farvetest

Lüschers farvekort

Lüscher farvekort for den almindelige Lüscher test.

Den almindelige Lüscher test foretages ved at otte kort med forskellige farver lægges op foran testpersonen. Han bliver bedt om at vælge den farve, han bedst kan lide og tage dette kort fra. Derefter vælger han blandt de resterende den farve, han nu bedst kan lide, og således fortsætter han, indtil alle kortene er taget. Derefter lægges alle kortene op igen, og hele proceduren gentages.

I tvivlstilfælde vil man lægge vægt på den anden gang, da den anses for at være mere umiddelbar.

I tilfælde, hvor de to valg er nøjagtig ens eller næsten ens, vil det blive fortolket i retning af "emotionel ufleksibilitet og stivnet livsanskuelse".

Der findes også en udvidet Lüscher farvetest, som indeholder mange flere kort og og farver og sikkert mere komplicerede fortolkningsregler. Men hvis man er i stand til at bestå en almindelig Lüscher test, som beskrives her, vil man sikkert også være rimeligt godt rustet til at bestå den udvidede test.

3. Grund- og Hjælpefarver

Lüschers test skelner mellem grundfarver og hjælpefarver. Grundfarverne repræsenterer grundlæggende gode personlige egenskaber, medens hjælpefarverne repræsenter mindre gode egenskaber.

Grundfarverne er blå, grøn, rød og gul; medens hjælpefarverne er grå, violet, brun og sort.

Hvis en testperson ikke har de fire grundfarver iblandt hans fem første valg, vil det indikere nogle psykologiske problemer. Ifølge Lüscher må en person, som er sund, normalt afbalanceret og fri for konflikter og fortrængninger nødvendigvis have de fire grundfarver blandt hans fem første valg.

For eksempel hvis han ikke har gul blandt de første fem farver, vil det indikere, at han mangeler spontanitet eller mulighed for spontanitet; måske mener han, at spontanitet ikke vil gavne ham i hans øjeblikkelige situation.

Lüschers Farvetest

Luchers Farvetest af Dr. Max Luscher på forlaget Sphinx 1969. Redigeret af Ian Scott på grundlag af originale Tyske tekster.

Forkærlighed for de såkaldte akromatiske hjælpefarver grå, brun eller sort antyder en negativ holdning til livet. Hvis en af disse optræder på en af de første tre pladser, vil det antyde en speciel form form for angstkompenserende adfærd, som ikke er normal.

Testpersonen må ikke lade sig påvirke af hvilke farver tøj, som han tror ville klæde ham, eller hvilke farve bil, han foretrækker. Han skal alene tage stilling til de farver, som ligger foran ham.

Det kan ikke afvises, at farver indvirker på vores psyke. Der er noget om det.

Men problemet med testen er nok, at i almindelighed er det ikke muligt for testpersoner at abstrahere fuldstændigt fra farverne på deres foretrukne tøj, biler og møbler og farver, som repræsenterer deres drømme og forhåbninger. For eksempel nogen ønsker at støtte bestræbelser på at bevare regnskoven, hvilken får dem til at sætte kryds ved grønt. Nogen er aktiv i hjemmeværnet eller drømmer om en militær karriere, hvilket får dem til at sætte kryds ved en typiske camouflage farver, grøn, grå eller brun. En sejlsportsmand vil måske foretrække blå. Nogen drømmer om en forretningskarriere og forestiller sig sorte habitter og sorte Mercedes, hvilket får dem til at vælge sort. En er forelsket i en pige i en rød kjole og foretrækker derfor rødt; og så videre.

Det skal siges, at Lüschers farver er nogle temmelig grumsede kulører, som det er svært at holde rigtigt af.

4. Grundfarver

- Lüscher blå er en meget mørk nuance, som man forestiller sig at nattehimlen ser ud lige efter solnedgang, en blanding af sortblå og violet.
- Den grønne er også en ret mørk nuance, den kaldes også gråturkis. Den er langt fra farven på den nyudsprungne bøgeskov, som vi elsker.
- Lüscher rød er rent faktisk overhovedet ikke rød. Den er orange, og det bliver den også kaldt i dansk Lüscher litteratur. Den er på ingen måde rød som blod.
- Kun gul er en smuk og klar farve.

5. Hjælpefarver

- Violet er en nuance mellem blåligrød og violetrød.
- Brun er en lys rødbrun.
- Den grå farve indeholder lidt brunt.
- Sort er rigtig sort som en kulkælder.

Hver farve betegnes med et nummer, som skal bruges som indgang til fortolknings tabelerne. Numrene er således meget vigtige i forståelsen af testen.

Lüscher grå Lüscher blå Lüscher grøn Lüscher orange Lüscher gul Lüscher violet Lüscher brun Lüscher sort

Man kan prøve at huske dem på, at først kommer grå, som betegner indifference, hverken plus eller minus, den har selvfølgelig nummer 0. Derefter kommer de fire vigtige grundfarver, først den ædle blå og derefter de tre arbejdsivrige farver, grøn, orange og gul; der sluttes af med violet, brun og sort. Sort kommer selvfølgelig tilsidst, den er jo ikke en rigtigt farve.

Numrene muliggør en meget systematisk og matematisk behandling af test-input, og dette muliggør computer programering. Derfor kommer vi nok til at høre mere til farvetest i fremtiden. Den har de egenskaber en test skal have, hurtig og billig. Man skal blot anbringe testpersonen foran en computer, og få minutter efter kan der printes et resultat ud.

6. Betydningen af den Valgte Rækkefølge

For den pædagogiske enkeltheds skyld forestiller vi os, at en test person vælger kun en gang og kommer frem til følgende rækkefølge fra venstre mod højre:

3
+

1
+

5
x

4
x

2
=

6
=

0
-

7
-

Test-indput inddeles grundlæggende i 4 grupper a' to farver mærket +, x, = og -.

De to først valgte udgør første gruppe, mærket +, repræsenter det, som testpersonen stræber imod. Det ses i dette eksempel at orange(3) og blå(1) er i + gruppen. Det vil sige at testpersonen stræber imod at aktivitet (orange) vil føre til fred og ro og samarbejde (blå).

Den to dernæst valgte udgør anden gruppe, mærket x, repræsenter testpersonens tilstand lige nu. Det ses at gruppen består af violet(5) og gul(4). Det vil indebære at testpersonen lige nu befinder sig i en tilstand af følsomhed og intuitiv forståelse (violet), hvor han udfolder fantasi (gul) sammen med ligesindede.

Farverne valgte som nummer 5 og 6 udgør den tredie gruppe, mærket = repræsenter de egenskaber, som testpersonen ikke bruger lige nu, og som han er indifferent overfor. De ligger så at sige i reserve. Grøn(2) og brun(6) er i denne gruppe. Det indebærer, at han føler, at sej udholdenhed (grøn) og fysisk velvære (brun) ikke er aktuelt for ham lige nu.

De to sidst valgte udgør fjerde gruppe, mærket - repræsenterer de egenskaber, som personen aktivt afviser. I denne position har han grå(0) og sort(7). Det betyder at han afviser den anonyme og neutrale rolle, som repræsenteres af grå(0) samt den den totale tomhed og fornægtelse af livet, som repræsenteres af sort(7).

7. Arbejdsgruppen

Tre af de fire grundfarver har forbindelse med evnen til at opretholde optimal aktivitet over en længere periode. Disse er grøn(2), rød(3) og gul(4). Enhver kombination af disse tre farver efter hinanden kaldes en arbejdsgruppe. Hvis disse 3 farver vælges efter hinanden og i begyndelsen af rækken, vil det indikere, at personen vil lave sit arbejde ordentligt og godt integreret.

Lüscher arbejdsgruppe

Lüscher arbejdsgruppe.

Grundfarven blå(1) er en mere tilbagelænet farve, som ikke forbindes med arbejde. Den repræsenterer ro og tilfredshed; den er passiv og beroligende.

Den personlige motivation, hvormed en en person løser sine arbejdsopgaver, ses af den farve, som han vælger først i arbejdsgruppen.

- Hvis grøn står først, ønsker personen at fuldføre opgaven for at øge sin selvrespekt og sin anseelse blandt andre.

- Hvis orange vælges først i arbejdsgruppen, ønsker personen at vinde den sejr, det er at gennemføre en opgave, han har sat sig selv, og opleve den tilfredsstillelse, som det er, at ændre noget således at det bedre passer ham selv.

- Hvis gul vælges først i denne gruppe ønsker personen at opleve den spontane glæde, som det er, at kaste sig ud i noget, som interesserer ham.

Hvis arbejdsgrupper rykker længere til højre i rækken og eller opløses ved det andet valg, vil det indikere, at personen måske ikke er så udholdende i forbindelse med arbejde.

8. Afvisning af Grundfarve - Angst og Kompensation

Som nævnt ovenfor kaldes blå, grøn, rød og gul for grundfarver.

De fire grundfarver repræsenter basale psykologiske behov. Hos en normal testperson bør de derfor optræde i begyndelsen af rækken eller i det mindste indenfor de fem første pladser. Hvis dette ikke er tilfældet, er det tegn på en vis psykisk eller fysisk afvigelse. Jo længere tilbage grundfarven optræder, jo alvorligere er afvigelsen.

En grundfarve, som ligger længere tilbage end femte pladsen, repræsenter et uopfyldt behov, der er en kilde til en følelse af savn og berøvelse, som fører til angst.

Følelsen af angst på grund af utilfredsstillede psykiske behov bliver meget ofte undertrykt som følelsesmæssig ubehagelig, således at den kun erkendes som en vag uro.

Indenfor psykologien er det helt grundlæggende, at hvor der er uopfyldte behov, er der angst og dermed også kompenserende adfærd, som er overdreven og tvangspræget. Den kompenserende adfærd vil i et sådant tilfælde fremgå af farven på de første pladser. Den kompenserende adfærd vil være i overenstemmelse med den pågældende farve, men den vil være overdreven og tvangspræget.

Som ovenfor nævnt antyder præference for de akromatiske farver grå, brun og sort en negativ holdning til livet. Hvis en af disse farver optræder på en af de første tre pladser, vil det antyde en speciel form form for angstkompenserende adfærd, som ikke er normal.

Lad os tage et eksempel - En administrerende vicedirektør i et stort internationalt firma, 54 år, han er gift. For den pædagogiske simpeltheds skyld betragter vi kun hans andet valg. Det anses for at være det mest umiddelbare og dermed det sandeste:

1
+
Blå

0
+
Grå

2
x
Grøn

3
x
Rød

6
=
Brun

5
=
Violet

7
-
Sort

4
-
Gul

Bemærk at gul(4) er valgt på ottende pladsen, hvilket indikerer, at han aktivt fravælger spontanitet. Måske mener han, at spontanitet kan skade ham i hans nuværende position, han kunne jo komme til at sige, hvad han mente. Grå(0) på andenpladsen antyder, at han ønsker at holde sig lidt i baggrunden og ikke påkalde sig for megen opmærksomhed.

Afvist gul fører til mismod, irritabilitet og mistillid til andres motiver. Den afviste gul giver ham en følelse af savn og dermed angst, som fører til kompenserende adfærd, som her er repræsenteret ved blå(1), som er hans førstevalg.

Afvist gul og kompenserende blå indikerer, at han længes efter fred og ro og et harmonisk tilhørsforhold. Han er måske for fredsommelig og tolerant i situationer, som kræver en fast hånd; han holder fast på det kendte, og han klynger sig til sine ting og til en traditionel måde at gøre tingene på. Han er ikke villig til at indlade sig på nogen form for risko eller spil. Hvis det går virkeligt dårligt på arbejdet eller derhjemme, vil han sandsynligvis blive syg. (blå som kompensation som behov for at komme sig) (Lüschers Farvetest side 87).

Det tager kun nogle få minutter at udfylde en farvetest, men som man kan se, kan det føre til særdeles omfattende fortolkninger. Ovenstående er kun et lille udpluk af den psykologiske rapport vedrørende fortolkningen af vicedirektørens farve test.

9. De Enkelte Farvers Betydning

Grå(0)

Grå - ikke signifikant  områdeGrå optræder statistisk set hyppigst i sjette position. Den kan optræde også i femte eller syvende position, uden at det er unormalt; men i alle andre positoner vil den være psykologisk signifikant.

En detektiv i gråt

En detektiv i gråt.

Grå er ikke nogen farve, den er hverken lys eller mørk, den er fuldstændig fri for stimulus og psykologisk tendens. Farven grå signalerer følelsesmæssig kulde.

Den, der vælger grå på første position, ønsker at forblive uforpligtet og ikke involveret. Han deltager kun mekanisk og kunstigt i sociale sammenhænge. Grå på førstepladsen er fuldstændig kompenserende, hvilket stammer fra den angst, som kommer fra de afviste farver.

En person, som vælger grå på andenpladsen, opdeler Verden. Den ene del består af det kompenserende og overdrevne område, som repræsenteres af farven på førstepladsen. Den anden del består hovedsagelig af alle de andre muligheder, som repræsenteres af de farver, han forsvarer sig imod eller undertrykker af angst for, at han skal blive indblandet i dem. Dog er det således, at farven på tredje position, som følger efter grå på anden position, repræsenterer den eneste måde, han ønsker at opleve på. Han har en manglende evne til at handle ud fra umiddelbare oplevelser og en følelse af indre meningsløshed.

Selv med grå på tredje position er den manglende balance mellem de foretrukne farver på de to første pladser og farverne efter den grå så spændingsladet, at de to første farver må tolkes som kompensationer og dermed tvangsprægede erstatninger for ufuldkommenheder eller defekter og den angst, som opstår deraf. Hvis for eksempel de første to farver er 3 - 4 (orange - gul), så betyder det, at han kompenserer for sin angst gennem ekspansiv aktivitet. Han bliver nødt til hele tiden at udvide sin aktionsradius og opleve noget nyt for at overbevise sig selv om, at der sker noget. Grundlæggende er der intet, som rigtigt betyder noget for ham, men det ved han ikke, og han har den største uvilje mod at finde ud af det. For at dæmpe sin angst og uro søger han bestandigt nye oplevelser.

Den person som vælger grå i ottende position afviser ikke-engagement. Han ønsker at deltage i alt, med det resultat at andre finder ham nysgerrig og påtrængende. Han er ikke bange for at forpligte sig, fordi han ønsker ikke at gå glip af noget.

Blå(1)

Blå - ikke signifikant  områdeBlå er psykologisk signifikant, hvis den ikke optræder på en af de første fire pladser.

Blå repræsentere dybde i følelser og omsorg for selvet. Det er en konservativ farve, som indikerer en forkærlighed for det kendte.

En mørkeblå himmel efter solnedgang

En mørkeblå himmel efter solnedgang.

Mørkeblå repræsenter fuldstændig ro. Blodtryk og puls falder og kroppen indstiller sig på afslapning og genopladning. Behovet for denne farve stiger ved sygdom og udmattelse. Blå repræsenterer sociale bindinger, social sammenhængskraft og følelsen af at høre til. "Blå er loyalitet", siger man.

Mørkeblå er en lidt tilbagelænet farve. Den foretrækkes ofte af overvægtige.

Den person, som vælger blå i første position ønsker følelssmæssig ro, harmoni, tilfredshed, sjælefred og en etisk livsholdning, han har behov for at føle tillid til sine nærmeste og føle, at de har tillid til ham. En person, som vælger blåt, ønsker rolige og ordnede forhold. Han kan også vælge blå i første position ud fra et fysisk behov for hvile og afslapning og mulighed for at regenerere.

Når blå afvises, det vil sige vælges i sjette,syvende eller ottende position, vil det indikere, at behovet for sjælefred og tillid i nære relationer ikke er tilfredstillet, hvilket er årsag til angst. Måske afviser personen nære relationer til kollegaer og familie, fordi han finder dem kedelige, restriktive, deprimerende og undertrykkende. Han ønsker at flygte. Måske gør han det i virkeligheden, skifter job eller lader sig skille. Imidlertid hvis han ikke kan flygte fysisk, kan han gøre det mentalt ved at flygte ind i en eller anden kompenserende aktivitet. Afvist blåt betyder derfor et ønske om at "frigøre sig fra snærende bånd", hvilket kan resultere i rastløshed og følelsesmæssig uro.

Afvist blåt kan resultere i kompenserende valg af grøn. Det ses ofte hos unge mennesker, som ønsker at frigøre sig fra familien.

Afvist blå kan også resultere i at personen vælger orange på første position, som kompensation. Dette valg kan indikere, at personen ønsker at flygte fra sin kedelige hverdag ved lidenskabelig adfærd og eller sexuel promiskuitet, det kaldes Don Juan komplekset. Hvis personen ikke kan acceptere sexuel promiskuitet som kompensation, kan han vælge at kaste sig ud i farefuld aktivitet, som for eksempel bjergbestignng, racerkørsel eller lignende.

En person kan afvise blå og vælge gul som kompensation. Dette valg vil indikere, at personen rastløst søger efter en løsning på sit problem. Han kan søge efter praktiske løsninger eller søge filosofiske og religiøse måder at lindre sin situation på.

Grøn(2)

Grøn - ikke signifikant  områdeGrøn er psykologisk signifikant, når den ikke optræder i anden tredje eller fjerde position.

Grøn udtrykker sig psykologisk som viljen i aktion, som udholdenhed og vedholdenhed. Forkærlighed for grøn antyder faste standpunkter og konstant selvbevidsthed og navnlig modstand mod forandring.

En grøn skovbund

En grøn skovbund.

En tilbøjelighed til at vælge grøn repræsenterer en følelse af selvkontrolleret overlegenhed, en følelse af at have styr på tingene. Han kan have mange måder at udøve kontrol på. For eksempel pinlig omhu med at checke og bekræfte facts, meget præcis hukommelse og udpræget krav om logisk konsistens. Han sætter sine egne meninger i højsædet og retfærdiggør dem som grundlæggende og uforanderlige principper. Han er tilbøjelig til at moralisere og belære andre. Han kan gå på kompromis men han han glemmer aldrig sit mål.

En person, som vælger grøn på første position, ønsker at holde fast på et idealiseret billede af sig selv ved hjælp af den anerkendelse, han forventer på grund af sin rigdom, sin overlegne fysik, intellekt eller kulturelle dannelse. Han har brug for anerkendelse for at holde fast ved sit og få sin vilje på trods af modstand.

Den, som vælger grøn på sjette, syvende eller ottende position ønsker det samme, men føler sig svækket på grund af den modstand, han har mødt og føler sig svag på grund af manglende anerkendelse. Afvist grøn betyder "angst for at løsrive sig fra spændinger, som skyldes manglende anerkendelse". Tab af egen modstandskraft og udholdenhed, angst for tab af anseelse samt evenen til at bekræfte sig selv; alt dette skaber en sådan bekymring for mulig fiasko, at han giver andre hele skylden og kan derfor anlægge en bidende og nedvurderende holdning overfor omverdenen.

Afvist grøn kan kompenseres med blå på førstepladsen. Personer, som vælger dette, søger er fredfyldt tilflugtssted, hvor de ikke længere behøver at overanstrenge sig for at opretholde deres position og renome.

En person kan afvise grøn og kompensere med orange på første position. Afvist grøn i sig selv indikerer en irriteret tilstand af spændig, som kan føre til tab af selvkontrol. Valg af kompenserende orange på første position vil yderligere indebære et ønske om spænding og stimulering. Dette kan sammenlagt føre til voldsomme ukontrollerede temperaments udbrud, forhøjet blodtryk og ændring i hjertefunktion, i værste fald usammenhængende tale og delvis tab af bevidsthed.

Afvist grøn kan også kompenseres med gult på førstepladsen. Denne kombination repræsenterer en "flugt til friheden", en forsøg på at aflede opmærksomheden fra et truende sammenbrud af helbredet, med rejser, nye hobbies og så videre.

Orange(3)

Orange - ikke signifikant områdeOrange kaldes ofte for rød. Den er psykologisk signifikant, hvis den ikke optræder på en af de første tre positioner.

Orange repræsenterer viljekraft og stærke følelser, også for andre.

Orange er et udtryk for vital kraft; den øger pulsen, blodtrykket og åndedrættet. Orange repræsenterer trang efter resultater og success; den afspejler et stærkt ønske efter aktiviteter, som giver intensitet og rige oplevelser. Den repræsenterer impulsen til aktiv handling og viljen til at vinde i sport, kamp, erotik og foretagsom produktivitet.

acrylgemalde Günther Roth - www.gemaeldegalerie-roth.eu

Acrylmaleri af Günther Roth - www.gemaeldegalerie-roth.eu.

Den, som vælger orange på første position, ønsker intensitet i oplevelser og helhed i livet. Hvilke former disse aktiviteter vil tage - samarbejde, lederskab, kunstnerisk og kreativ udfoldelse, erotik eller overdreven aktivitet bestemmes hovedsageligt af den farve, som følger efter orange.

Hvor orange vælges på førstepladsen, når den vel og mærke vælges for sin egen skyld og ikke er kompenserende for afviste andre grundfarver, antyder den en kontrolleret seksualdrift med lejlighedsvise udbrud af impulsiv seksuel aktivitet - den rimeligt trofaste partner som dog nogle gange giver efter for fristelsen uden dog at mene noget særligt med det.

Imidlertid, hvor orange vælges på første position som kompensation for den angst, som afviste andre grundfarver repræsenterer, er seksualdriften meget stærk, men samtidig er evnen til at finde tilfredsstillelse begrænset af den selviskhed, som tvangsmæssigt kræver erobringer, som tilbyder varierende oplevelser, hvilket fører til seksuelle eksperimenter, promiskuitet og regelmæssig utroskab. Som nymfomaner og satyrer kan de være meget aktive, men de opnår aldrig nogen sinde virkelig dyb tilfredsstillelse ved seksualitet.

Når orange vælges på tredje eller fjerde position, er seksualiteten mere hæmmet, personen ønsker at begrænse samlejer til en partner, som er indeforstået med hans ønsker og behov.

Når orange vælges på femte position er seksualiteten hæmmet.

Afvist orange, altså orange valgt på sjette, syvende eller ottende position, indikerer at seksualiteten stort set er forsvundet eller bliver strengt overvåget, eller personen er blevet impotent eller frigid.

Den, som afviser orange, er allerede i en tilstand af overstimulering, han bliver let irriteret, enten fordi han mangler vitalitet, eller fordi han føler sig belastet af næsten uløselige vanskeligheder. Han føler, at omgivelserne er farlige og ude af kontrol. I denne situation virker orange ikke styrkende, men truende. Afvist orange betyder derfor: "søger beskyttelse mod alt, som kan ophidse, irritere eller svække yderligere."

Normalt vælges blå i første position som kompensation for afvist orange, fordi fred og ro behøves som en "nervepille". Ofte ledsages denne kombination af en masochistisk klyngen sig til en seksuel partner sammen med en oplevelse af ikke at blive elsket. Denne kombination af afvist orange og kompenserende blå optræder også ofte hos ledere i erhvervslivet, som lider af frustration og angst, og som er på vej til at pådrage sig en hjertelidelse.

Afvist orange og kompenserende grøn ses sjældent. En person, som søger at klare sig igennem fysisk og psykisk udmattelse udelukkende ved hjælp af viljen, vil kompensere med grøn på første position.

Det ses oftere, at gul vælges på første position som kompensation for afvist orange. Det indikerer i så fald en desperat søgen efter en udvej.

Gul(4)

Gul - ikke signifikant områdeGul er psykologisk signifikant når den ikke optræder på anden, tredje, fjerde eller femte pladsen.

Gul repræsenterer spontanitet og omsorg for andre.

Gul udtrykker uindskrænket ekspansivitet, en afslapning eller løsnen op. Gul symboliserer munterhed, frigørelse fra byrder, problemer, plagerier og begrænsninger.

Grøn er vedholdenhed, gul er forandring. Grøn er spænding, gul er afslapning. Mellem disse to poler er der en konflikt, som udspringer af deres uforenelighed. Her kæmper grøns ambitioner og selvoptagethed og krav om prestige med guls håbefulde jagt efter glade oplevelser og eventyr. Den "gule" person kan være som en foretagsom hvirvelvind, men hvirvlerne kommer i anfald og stød.

Yellow submarine by the Beatles

Yellow submarine af the Beatles.

Når gul vælges i første position, indikerer det et ønske om afkobling og håbet eller forventningen om større lykke, og antyder visse større eller mindre konflikter, som trænger til at blive løst. Dette håb om lykke, i alle dens utallige former lige fra seksuelle oplevelser til filosofier, som tilbyder oplysning og perfektion, er altid rettet mod fremtiden. Gul presser fremad mod det nye, det moderne og det udviklende.

En person, som afviser gult og placerer den i sjette, syvende eller ottende position er blevet skuffet i sine forventninger og føler sig tom, isoleret og ensom. Han betragter den spontanitet og søgen efter eventyr, som gul repræsenterer, som irrelevant og overfladisk. Afvist gul antyder, at skuffelse har ført til et ulmende oprør. Dette oprør kan ytre sig som irritabilitet, pessimisme og mistænksomhed overfor andre og deres hensigter. Afvist gul betyder derfor: "forsøger at beskytte sig mod isolation og yderligere tab og skuffelser."

Oftest vælges blå på første position som kompensation for afvist gult. Denne kombination indikerer et ønske om fred og ro og en klyngen sig til det kendte.

En person, som afviser gul, kan også vælge grøn på første position. Det vil i så fald antyde, at han søger at undslippe sin håbløse situation ved at stræbe efter den sikkerhed, som kan ydes af prestige og position.

Hvis afvist gul kompenseres med orange på første position, vil det indikere, at han søger at undslippe sin følelse af skuffelse og isolation ved at opsøge intense oplevelser og eventyr - specielt seksuelle udskejelser.

Violet(5)

Violet - ikke signifikant områdeViolet er psykologisk signifikant når optræder i første eller ottende position. Det gælder dog ikke for gravide kvinder og teen-agers.

Den person, som foretrækker violet, ønsker et magisk forhold til virkeligheden. Han ønsker at ophæve forskellen mellem subjekt og objekt, mellem årsag og virkning, og gøre hans verden til et magisk intuitivt hele. Han føler at alt, hvad der kan tænkes og drømmes, er også en form for virkelighed.

Forkærlighed for violet kan indikere et ønske om en intim erotisk sammen-smeltning med en anden eller et ønske om en intuitiv og mystisk forståelse.

Violet repræsenterer dyb indadvendt religiøsitet. Farven foretrækkes af teenagere, gravide kvinder, homoseksuelle af begge køn og personer, som har problemer med skjoldbruskskirtlen.

violet-Le monde de samara-love

Violet - Le Monde de Samara - Love.

Ud af 1600 skolebørn foretrak 75% violet. At børn vælger violet viser, at de tror, at verden er et fortryllet sted, hvor alt er muligt. Teen-agere foretrækker violet på grund af deres følelsesmæssige forvirring og umodenhed.

Undersøgelser har vist, at den hormonale aktivitet under graviditeten ofte fører til en forkærlighed for violet.

Homoseksuelle viser ofte deres deres følelsesmæssige usikkerhed ved at foretrække violet som kompensation for afviste grundfarver. Deres emotionelle frygt får dem til at skabe en eventyrverden omkring dem, som de håber vil vare lige så længe, som de har hinanden.

Personer med problemer i skjoldbruskskirtlen foretrækker også ofte violet. Det er især, når problemet er psykosomatisk og ikke fremkaldt af jodmangel. For stor aktivitet i skjoldbruskkirtlen skyldes hos dem langtids-stress, chock eller at de i barndommen, hvor følelserne var meget ustabile, har været udsat for overdreven frygt og angst. Sådanne personer har brug for speciel forståelse og ømhed, som kan mildne deres frygt.

I tilfælde af at en person foretrækker violet på førstepladsen, må man undersøge sagen nærmere. Er der tale om umodenhed, seksuel afvigelse eller kirtel problemer? Hvis der er tale om umodenhed, må denne person forventes at have problemer med at adskille den virkelige praktiske verden fra hans ønske-forestillinger.

Personer, som foretrækker violet, ønsker at blive accepteret på grund af deres charme og udstråling, for deres vidunderlige opførsel og på grund af deres vindende væsen. De er følsomme og anerkendende; men de har ikke lyst til at involvere sig i overdreven ansvarlighed i forhold til andre.

Når violet optræder på ottende pladsen, har personen totalt afvist ønsket om en mystisk intimitet med en anden, fordi det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt i hans nuværende situation. Dette vil medføre en umiddelbar modvilje mod at forpligte sig i forhold til andre mennesker eller arbejdsopgaver, indtil personen mere nøjagtigt ved, hvad dette forhold vil indebære. Samtidig overføres behovet for en intuitiv og umiddelbar forståelse med en anden til ideer og objekter, som er ikke menneskelige, hvilket fremmer den æstetiske sans og den videnskabelige interesse.

Brun(6)

Brun - ikke signifikant områdeBrun er psykologisk signifikant, hvis den ikke befinder sig på femte, sjette eller syvende pladsen.

Brun repræsenterer fysisk følsomhed. Dens position i rækken giver et fingerpeg om, hvad testpersonen føler vedrørende sin krop. I tilfælde af fysisk ubehag eller sygdom begynder brun at bevæge sig fremad i rækken.

Maleri af Vasiliy Polenov - en syg pige

Maleri af Vasiliy Polenov - en syg pige.

Flygtninge og andre rodløse, som ikke har noget sted at slappe af og ingen udsigt til fysisk tilfredsstillelse, vil ofte placere brunt helt fremme i rækken. Det var især tilfældet hos dem, som var flygtninge under og efter Anden Verdenskrig. Ikke fordi de var specielt fysisk sensitive, men fordi de ikke kunne finde fred og tryghed nogen steder.

Brun repræsenterer behovet for rødder, en hjemstavn, en familie eller andet socialt tilhørsforhold.

Hvis brun befinder sig i den første halvdel af rækken og specielt på en af de to første pladser indikerer det et øget behov for fysisk hvile og tilfredsstillelse, samt lettelse fra et problem, som skaber uro. Det kan være en fysisk sygdom eller defekt, det kan være en atmosfære af konflikt og usikkerhed eller andre problemer, som personen føler, at han ikke er i stand til at klare.

Når brun placeres på en ottende plads er behovet for afslappet velvære fuldstændig fortrængt. I denne situation vil personen anse fysisk velvære og sanselig tilfredstillelse som svagheder, som han ikke for tiden kan tillade sig.

Den, der således afviser brun, ønsker at fremstå som en stålmand, som ikke har behov for selskabelighed, lækker mad, god vin og en god lang søvn i en varm seng. En sådan grov undertrykkelse af evnen til at nyde livets sanselige glæder kan føre til angst, som vil kræve kompensering, herunder muligheden for tvangsbetonet og overdreven seksuel aktivitet.

Sort(7)

Sort - ikke signifikant områdeSort er psykologisk signifikant, hvis den befinder sig alle andre steder end på ottende pladsen.

Sort repræsenterer livets absolutte grænse, dets endeligt. At en person foretrækker sort betyder, at han afviser alt i en protest imod en situation, han anser for håbløs, en protest imod livet og skæbnen.

Landskab i sort og hvid

Landskab i sort og hvidt.

Sort repræsenterer tomhed og udslettelse, den repræsenterer fornægtelse, absolut afkald eller opgivelse.

Den, der vælger sort i første position, ønsker at fornægte alt. Han protesterer stædigt mod tingenes tilstand, som efter hans mening ikke er, som den burde være. Han protesterer mod skæbnen, ihvertfald mod hans egen, og opfører sig sandsynligvis forhastet og uklogt i denne protest.

Hvis sort vælges i anden position, udtrykker det, at personen er villig til at give afkald på alt, forudsat at han får det, som repræsenteres af farven på første position.

- Hvis orange vælges før sort, antydes det at hvis blot personen får opfyldt sine overdrevne ønsker, så vil han give afkald på alt andet.
- Hvis for eksempel blå er på første position før sort, indikerer det, at hvis blot personen får ro og fred, så vil han give afkald på alt andet.
- Hvis gul optræder på første position med sort på anden, vil det antyde at personen forventer, at en dramatisk og katastrofe-agtig handling vil gøre en ende på hans problemer.
- Med grå på første position før sort indikeres, at personen forventer at kunne finde beskyttelse mod den utålelige situation gennem totalt ikke-engagement.

Med sort i tredje position indikeres, at personen vil give afkald på alt andet, hvis blot han får det, som repræsenteres af de to farver på første og anden position.

Sort i ottende position er det psykologisk mest normale og repræsenterer et ønske om ikke at fornægte noget som helst og bevare kontrollen over egne handlinger.

10. Lüschers Farve-par

Lüschers farveteori opererer med noget, der kaldes "par". Det vil sige to farver valgt efter hinanden i både første og anden runde.

Lad os sige at en person har valgt følgende farver i rækkefølge i første og anden omgang:

To efter hinanden følgende valg

To efter hinanden følgende valg.

Hvis en farve ved andet valg stadig ligger ved siden af den farve, som den var nabo til ved første valg, selvom de eventuelt ændrer position og indbyrdes rækkefølge, så eksisterer der et par, og dette eller disse par mærkes med en cirkel og deres relevante funktionssymbol.

Eksempel på funktionsinddeling med par

Eksempel på funktionsinddeling med par.

Det ses, at foruden den enkeltstående farve 3(orange) foreligger her parrene: (1-5)/(5-1), (4-2), (2-6) og (0-7)/(7-0).

Eksempel på funktionstildeling af tal fælles for to par

Hvis det sker at to par med forskellig funktion har et tal til fælles, mærkes dette tal med begge symboler.

Ved tvivlstilfælde bruges resultatet fra det andet valg, hvilket medfører rækken: 3, (5-1), (4-2), (2-6), (7-0).

Ovenfor viste vi, hvordan et valg (8 kort - en gang) meget simpelt kunne opdeles i fire grupper a' 2 tal mærket henholdsvis:

+ som repræsenterer hvad personen længes efter og stræber imod.
x som repræsenterer situationen lige nu.
= som repræsenterer egenskaber som han er indifferent overfor.
- som repræsenterer følelser og egenskaber som han føler antipati imod.

Imidlertid, på grund af introduktionen af par, er vi nu nødt til at gøre funktionstildelingen kun lidt mere indviklet.

Ved tilstedeværelsen af par foretages funktionstildelingen efter følgende algoritme:

1. Det første par (eller enkelte tal) mærkes: +

2. Det anden par (eller enkelte tal) mærkes: x

3. Det sidste par (eller enkelt tal) mærkes: -

4. Resten mærkes: =

Hvilket i det viste eksempel ovenfor medfører rækken:

+orange(3)
x(violet(5)-blå(1))
=(gul(4)-grøn(2)) og =(grøn(2)-brun(6))
-(sort(7)-grå(0))

+Orange(3) betyder fortolket efter Lüchers tabeller at testpersonen drømmer om og higer efter "(3)handling og at leve livet fuldt ud." Hans valg af orange indikerer, at han ønsker at være en vindertype, som vil skabe resultater. Han ønsker at se sine planer blive virkeligjort. Han ønsker at være energisk og arbejdsom.

Parret x(Violet(5) og blå(1)) må betyde at testpersonen netop nu "(5) i en intuitiv og mystisk atmosfære (1) nyder et afslappet forhold til andre."

Parret =(gul(4) og grøn(2)) betyder "han er indifferent overfor at vise at han er (4) nysgerrig og observerende og søger nye veje for derved at opnå (2) position og prestige." Det antyder, at han har sin opmærksomhed vendt mod de aktuelle problemer og ikke bekymrer sig så meget om at demonstrere sin opfindsomhed og kreativitet overfor sine overordnede.

Parret =(Grøn(2) og brun(6)) kan tolkes: "han bekymrer sig ikke (2) om sit renome, men vil søge at få det bedste ud af situationen selvom han føler (6) en vis udmattelse".

Parret -(Sort(7) og grå(0)) vil sige at testpersonen foragter og intenst fortrænger enhver følelse af "(7) tomhed og meningsløshed ved (1) gerne at engagere sig og gøre det på en synlig, ikke-diskret måde." Alle tre fortolkninger ligner Lüchers tolkninger i hans tabeller.

11. Lüchers x tabel for Par

slash
Grå
0
Blå
1
Grøn
2
Rød
3
Gul
4
Violet
5
Brun
6
Sort
7
Grå
0
Han er i en relativ inaktiv og statisk tilstand En konflikt hindrer ham i at have ro i sindet. Han kan ikke opnå et forhold med den ønskede grad af gensidig hengivenhed og forståelse.
Han er i en meget vanskelig situation, men han søger at holde fast i sine mål. Føler at det er nødvendigt at skjule sine hensigter for at afvæbne modstand.
Har svært ved at gøre fremskridt. Hans aktiviteter fører til problemer og uvished, som gør ham spændt og irritabel
Manglende realisering af forhåbninger og manglende evne til at beslutte sig til nødvendige afbødende handlinger har medført stress
Hans angst for tilbagelag og hans ekstreme forsigtighed gør det svært for ham at opnå den nærhed og identifi-cation som han ønsker
Kan ikke frembringe tilstrækkelig energi til at nå sine mål. Føler sig afvist, ønsker mere tryghed, varme følelser og færre problemer
Under stort press på grund af mange krav. Forsøger at vikle sig ud af det som begrænser ham
Blå
1
Følsom og forstående, men under et vist pres. Har brug for at afvikle noget med en nærtstående person
Handler på en ordentlig, metodisk og selvstændig måde. Har brug for indfølende forståelse fra en, som kan give ham anerkendelse og bifald
Samarbejder godt med andre, men er ikke tilbøjelig til at føre an. Har brug for et personligt liv i gensidig forståelse uden konflikt
Har let ved at tilpasse sig. Han er kun i ro, når han tæt knyttet til en person eller organisation, hvor han kan placere sin tillid
Følsom. Har brug for æstetiske omgivelser eller en ligeværdig følsom og forstående partner, som han kan dele en varm tæthed med
Undgår anstrengel-ser og har behov for rødder, tryghed og fredelige venner
Har brug for nære venner, men er intolerant overfor manglende interesse fra sine nærmeste og sin omgangs-kreds. Tilbøjelig til at lukke af overfor dem, som ikke viser ham interesse
Grøn
2
Forsvarende. Føler sin position truet. Fast besluttet på at forfølge sine mål trods den angst, der kommer ved at møde modstand
Handler på en ordentlig, metodisk og selvstændig måde. Har brug for respekt, anerkendelse og forståelse fra sine nærmeste
I en magtfuld stilling, men tilbøjelig til at føle at fremskridt gøres problema-tiske på grund af nuværende vanskelig-heder. Bliver ved trods modstand
Forsøger at forbedre sin position og prestige. Er utilfreds med den nuværende situation og anser visse forbedringer for vigtige for sin selvrespekt
Arbejder på at øge sit image i andres øjne for at få deres samtykke og tilslutning til hans behov og ønsker
Arbejder på at skabe en fast grund, hvorpå han kan bygge en tryg, komfortabel og problemfri fremtid, som kan give ham respekt og anerkendelse
Forfølger sine mål og sine interesser med stædig beslutsom-hed. Nægter indrømmel-ser eller kompromis
Rød
3
Impulsiv og irritabel. Hans ønsker og aktiviteter kommer i første række, og han er ikke tilstrækkelig opmærksom på konsekven-serne. Dette fører til eller skyldes stress og konflikt
Samarbejder med andre, men er ikke tilbøjelig til at føre an. Har brug for et personligt liv i gensidig forståelse uden konflikt
Udviser initiativ og overvinder forhindringer og vanskelig-heder. Har eller ønsker en magtfuld stilling, hvor han kan udøve kontrol over begiven-hederne
Viljestærk og udadvendt. Har brug for at føle at tingene sker efter hans ønsker, ellers opstår irritation, som kan føre til omskifte-lighed og overfladiske aktiviteter
Parat til at deltage i aktiviteter, som giver spænding eller stimulering. Ønsker at føle sig munter
Har ikke lyst til alt for store anstrengel-ser (undtagen) seksualitet) Føler at fremskridt kræver mere end han er villig til at yde. Foretrækker rimelig komfort og tryghed fremfor mulige belønninger på grund af ambitions-niveu
Føler sig forhindet i at opnå sine ønsker og andre ting, han anser for vigtige
Gul
4
Søger en løsning på aktuelle problemer, men synes det er svært at vælge den rette vej
Påvirkes let af omgivelserne og andres følelser. Søger venner med samme interesser og et arbejde, som vil befordre dette.
Håber at få en forbedret position og større prestige, så han kan skaffe de ting, som han har måttet undvære
Aktiv udadvendt og rastløs. Er frustreret over den lang-sommelig-hed hvormed tingene sker. Det fører til irritabilitet, forander-lighed og manglende ved-holdenhed, når han stræber efter et mål
Fantasifuld og følsom, søger et sted, hvor han kan udfolde disse kvaliteter - specielt sammen med nogen med samme egenskaber. Interessen vækkes let af det usædvanlige eller eventyrlige
Usikker. Søger rødder, stabilitet emotionel tryghed og omgivelser, som giver færre problemer
Den nuværende situation indeholder kritiske og farlige elementer, som det er nødvendigt at afklare. Dette kan føre til pludselige uovervejede beslutninger. Afviser råd fra andre
Violet
5
Søger en nær og forestående binding i en intim atmosfære som beskyttelse mod angst og konflikt
Søger at dele en forestående intimitet i en æstetisk atmosfære med fred og ømhed
Arbejder på at øge sit image i andres øjne for at få deres samtykke og tilslutning til hans behov og ønsker
Parat til at deltage i aktiviteter, som giver spænding eller stimulering. Ønsker at føle sig munter
Fantasifuld og følsom, søger et sted , hvor han kan udfolde disse kvaliteter specielt sammen med nogen med samme egenskaber. Interessen vækkes let af det usædvanlige eller eventyrlige
Sanselig. Tilbøjelighed til at svælge i ting, som glæder sanserne, men afviser det smagløse vulgære eller grove
Insisterer på og har brug for et tæt og forstående forhold eller i det mindste en måde at tilfredsstille et tvingende behov for at føle indentifi-kation
Brun
6
Kan ikke frembringe tilstrækkelig energi til at opnå sine mål. Føler sig afvist, ønsker mere tryghed, varme følelser og færre problemer.
Undgår anstrengel-ser og har behov for rødder, tryghed og fredelige venner. Har det måske fysisk dårligt, behøver omsorgsfuld og hensynsfuld behandling
Har svært ved at leve op til de krav, som stilles til ham. Synes det er anstrengende og ønsker at situationen var lettere
Har svært ved at gøre fremskridt og er ikke villig til at bruge mere energi. Søger behageligere omgivelser, hvor han kan undgå alt forstyrrende
Usikker. Søger rødder, stabilitet, emotionel tryghed og omgivelser som giver færre problemer, men vil eller kan ikke yde den nødvendige indsats
Sanselig. Tilbøjelig til at svælge i ting, som glæder sanserne, men afviser alt smagløst, vulgært eller groft
Fysisk sygdom, for mange spændinger eller emotionel lidelse har sat sine spor. Hans selvtillid er reduceret og han har nu brug for fredelige omgivelser og hensynsfuld behandling for at kunne komme sig.
Sort
7
Utilfreds. Behovet for at flygte fra fortsat engagement i den nuværende situation gør det tvingende nødvendigt at finde en løsning
Har brug for fred og ro. Behøver en nær og trofast partner, som han kan kræve speciel omsorg og hengivenhed fra. Hvis dette ikke opfyldes, trækker han sig sikkert helt væk
Opfatter sine krav som både minimale og nødvendige. Holder sig stædigt til dem og vil intet indrømme
Føler sig hindret i at opnå sine ønsker og andre ting, som han anser for vigtige
Den nuværende situation indeholder kritiske og farlige elementer, som det er nødvendigt at at få afklaret. Dette kan føre til pludselige, uovervejede beslutninger
Insisterer på og har brug for et nært og forestående forhold, eller i det mindste en måde at tilfredsstille et tvingende behov for føle sig identificeret
Fysisk sygdom, for mange spændinger eller emotionel lidelse har sat sine spor. Hans selvtillid er reduceret og han har brug for fredelige omgivlser og hensynsfuld behandling for at komme sig

Ovenfor har jeg gengivet x tabellen fra bogen "Lüschers Farvetest" i forenklet og forkortet form for indpasse den i den mere kortfattede matrix-form.
Den første farve i parret er vist lodret og den sidste vandret.
Lüscher har lignende tabeller for de andre tre funktioner, nemlig:
x tabellen fortæller hvordan test personen har det lige nu.
+ tabellen fortæller hvad han higer og stræber efter at blive.
= tabellen kan fortælle om hans potentiale i positiv eller negativ retning.
- tabellen fortæller om hans kilder til stress.
Disse sidste tre tabeller er ikke gengivet i denne artikel.

Yderligere nogle få eksempler på fortolkning af vigtige par:

Parret "Grøn - Orange" repræsenterer meningsfuldt aktivitet og kontrolleret initiativ. Med grøn, som den først valgte farve, vil handlinger føre til større autoritet og prestige for selvet, lederskab, management og udøvelse af kontrol.

Parret "Blå - Orange" repræsenterer kooperativ entreprise og følelsesmæssig fylde. Det kendetegner evnen til et godt samarbejde med kollegaer til fælles bedste til fordel for organisationen. I privatlivet repræsenterer parret en harmonisk blanding af seksualitet og omsorg. Når blå vælges forud for orange kendetegner det, at der lægges større vægt på harmoni og samarbejde end på aktivitet.

12. Lüchers +/- Tabel

Lüschers farvetest har endnu en funktion. Den kaldes plus-minus funktionen (+/-). Psykologerne bag testen mener, at det første og sidste farvevalg giver megen information om personen; altså den farve, som personen bedst kan lide, sammenholdt med den, han ikke kan fordrage.

Testen kan fortælle hvilke problemer testpersonen kæmper med lige nu.

En stor fordel ved +/- funktionen er at den give adgang til en - omend en noget usikker - personligheds-vurdering af en person baseret på farver uden at bede ham om at trække kort. Man skal blot ved almindelig samtale få en ide om hvilken farve, som personen elsker og hvilken farve han ikke kan fordrage, og derefter gå ind i tabellen nedenfor med disse farver.

slash
Grå
0
Blå
1
Grøn
2
Rød
3
Gul
4
Violet
5
Brun
6
Sort
7
Grå
0
Føler angst og rastløs utilfredshed, da uopfyldte emotionelle krav har fremskaldt stress. Han flygter fra dette ved ikke at involvere sig og skabe en facade af fred
Har ikke kunnet etablere sig på en måde, som passer med hans høje forvent-ninger. Hans bestræbelser på at bevise sit værd er mislykke-des. Han flygter ved at anlægge en defensiv uengageret holdning
Forringet vitalitet har gjort ham overfølsom over for yderligere stimulering og krav til ham. Han skjuler en følelse af uro irritation og nedtrykthed. Han flygter ved at nægte at engagere sig
Skuffelse over mislykkede planer har skabt frygt for at opstille nye mål, dette har medført angst. Han beskytter sig med en holdning af reserveret forsigtighed
Har behov for at beskytte sig mod sin egen tillids-fuldhed. Han tror sig misforstået. Han ønsker kun at engagere sig hvis han er sikker på andres ærlighed og oprigtighed
Hans ønske om at blive respekteret blandt sine venner er ikke tilfreds-stillet, hvilket har skabt angst. Han afviser derfor sel-skabelighed og normale fælles aktiviteter.
Frygter at hans uafhængig-hed vil blive truet, hvis han ikke beskytter sig mod ydre på-virkninger. Vil ikke forstyrres.
Blå
1
har brug for en rolig og stabil tilstand for at frigøre sig fra sin frygt for at han måske ikke når sine mål
Forsøget på at håndtere en situation, som oversteg han evner har skabt angst og ikke indrømmet mindreværd. Han prøver at flygte ved ikke at hævde sig selv og ikke rivalisere og konkurrere under pres
Forringet vitalitet har skabt over-følsomhed overfor yderligere stimulering og krav. En følelse af magtes-løshed gør ham nedtrykt. Han søger at flygte ved at opgive kampen og søge til rolige og trygge omgivelser.
Skuffelse over mislykkede planer og frygt for at opstille nye mål har skabt angst. Han søger at flygte til et fredeligt og harmonisk forhold, som vil give ham anerkendelse og beskytte ham.
Har behov for at beskytte sig mod sin egen tilbøjelighed til at være for tillidsfuld, fordi han tror at han bliver misforstået og udnyttet. Søger et forhold som kan give en rolig og forstående nærhed og beskytte ham mod skuffelser.
Ønsker at blive værdsat og respekteret og søger dette gennem en tæt og rolig forbindelse i gensidig respekt
Ønsker ikke at blive involveret i diskussioner og stridigheder foretrækker at blive ladt i ro og fred
Grøn
2
Bange for at han kan blive hindret i at få de ting, som han ønsker og forlanger derfor at andre skal anerkende hans ret til dem
Angst og rastløs utilfredshed med uopfyldte emotionelle krav har fremkaldt stress. Han forsøger at flygte ved at benægte deres eksistens og skjule sig bag en stolt men illusiorisk påstand om selv-tilstrækkelig-hed og uafhængig-hed
Forringet vitalitet har skabt overføl-somhed overfor yderligere stimulering og krav. Følelsen af magtes-løshed og frustration over ikke at kunne kontrollere begiven-hederne skaber uro, irritation og nedtrykthed. Han prøver at flygte ved stædigt at holde fast i sit eget, hvilket ofte mislykke-des. Derfor er han meget følsom overfor kritik og bliver let såret
Skuffelse og frygt for at det er meningsløst at formulere nye mål. Ønsker anerkendelse og status men er bekymret for udsigterne. Reagerer mod enhver kritik og modsætter sig ethvert forsøg på at påvirke ham. Prøver at styrke sin position ved pertentlig kontrol af detaljer.
Arbejder på at styrke sin position og afstive sin selvrespekt ved kritisk og viden-skabeligt at undersøge egne og andres resultater. Insisterer på at alting skal være klart og entydigt
Har brug for at blive værdsat og respekteret som et enestående individ for at øge sin selvrespekt og og sin følelse af personlig værdighed. Er imod middel-mådighed og opstiller høje idealer for sig selv
Modsætter sig kraftigt udefra-kommende indblanding eller indflydelse, men ønsker selv at bestemme. Arbejder på at styrke sin egen position
Rød
3
Angsten for at han måske hindres i at opnå sine ønsker får ham til at handle med ivrig og hektisk intensitet
Spændinger og stress er fremskaldt af angst og rastløs utilfredshed med uopfyldte emotionelle krav. Han forsøger at flygte gennem intens aktivitet rettet mod personlig success
Spændinger opstået i et forsøg på at håndtere en situation, som oversteg hans evner har ført til angst og ikke-indrømmer mindreværd. Han forsøger at råde bod på dette gennem intens aktivitet og insistering på at få sin vilje. Fejlslagen selvkontrol fører til ukontrol-lerede vredes-udbrud.
Skuffelse og frygt for at det er meningsløst at formulere nye mål har ført til stress og angst. Han ønsker kontakt med ligesindede og spillerum til at udvikle sig men føler at hans relationer er tomme. Han reagerer med intens og nidkær aktivitet i ønsket om at nå sine mål for enhver pris.
Ønsker uinskrænket handle-frihed, men hæmmes af sit behov for at tingene skal gøres på et rationelt, konsistens og klart defineret grundlag
Kan lide handling og ønsker at blive respekteret og værdsat for sine personlige resultater
Kæmper mod restriktioner og begræns-ninger og insisterer på at udvikle sig frit som et resultat af egne anstrengel-ser
Gul
4
Angsten for at han måske hindres i at få sine ønsker opfyldt fører ham til en rastløs søgen efter tilfreds-stillelse under udfoldelse af illusoriske eller meningsløse aktiviteter.
Angst og rastløs utilfredshed med uopfyldte emotionelle behov har fremkaldt stress. Han føler sig misforstået, desorienteret og utryg. Dette driver ham til at søge nye forhold i håbet om at finde fred i sjælen
Spændinger fremkaldt i et forsøg på at håndtere en situation, som oversteg hans evner har ført til angst og ikke indrømmet mindreværd. Tilbøjelig til at skyde skylden på andre. Søger ivrigt efter løsninger og er tilbøjelig til tvangs-prægede forbud og ønsker
Uro, uforudsige-lighed, irritation som følge af svækket vitalitet og svækket modstands-kraft overfor yderligere krav får ham til at føle sig truet af omstændig-hederne. Føler sig magtesløs til at klare det ved egen kraft og håber desperat at en eller anden løsning vil vise sig
Enormt kritisk overfor de nuværende forhold, som efter hans mening er dårligt organiseret. Søger derfor en løsning som vil afklare situationen og indføre en mere acceptabel grad af orden og metode.
Føler sig for lidt værdsat i sin nuværende situation og søger andre omgivelser, hvor han har større chance for at demonstrere sin værdi
Føler sig hæmmet i sin udvikling, søger en løsning som vil fjerne disse begræns-ninger
Violet
5
Bange for at han hindres i at opnå sine ønsker. Dette får ham til at udfolde stor charme i sin omgang med andre i håbet om at det vil gøre det lettere for ham at nå sine mål
Angst og rastløs utilfreds-stillelse af uopfyldte emotionelle behov har fremkaldt stress. Han prøver at flygte ind i en idealiseret atmosfære af sympati og forståelse eller søger et erstatnings-miljø med æstetik og skønhed
Spændinger fremkaldt af et forsøg på at løse en situation som oversteg hans evner har ført til angst og ikke indrømmet mindreværd. Han prøver at flygte fra dette ind i en verden, hvor tingene er mere efter hans ønske
Forringet vitaliter har skabt over-følsomhed overfor yderligere stimulering og krav. Denne magtes-løshed skaber uro, irritation og nedtrykthed. Han prøver at flygte ind i en erstatnings-verden hvor tingerne er mere efter hans ønske
Skuffelse og angst for at opstilling af nye mål blot vil føre til tilbageslag har skabt angst. Han er ulykkelig over mangelen på et tæt forhold. Han søger at flygte ind i en verden hvor disse skuffelser er forsvunden og tingene er mere efter hans ønsker
Meget imponeret over det enestående og originale og personer med fremragende egenskaber. Prøver at efter ligne de egenskaber, han beundrer og vise originalitet i hans egen personlig-hed.
Forsøger at undgå kritik og hindre restriktioner og begræns-ninger for sin handle-frihed samt at være selv-bestemmen-de ved at mobilisere stor personlig charme overfor andre
Brun
6
Angsten for at han skal blive hindret i at få sine ønsker opfyldt øger hans behov for tryghed, søger derfor stabilitet og omgivelser, hvor han kan slappe af.
Angst og rastløs utilfredshed med uopfyldte emotionelle krav har fremkaldt betydeligt stress. Han forsøger at flygte herfra ind i en konfliktfri tryghed, hvor han kan slappe af og komme sig.
Spændinger fremkaldt af et forsøg på at håndtere en situation, som oversteg hans evner har ført til angst og ikke indrømmet mindreværd. Han forsøger at flygte til stabile og trygge omgivelser, hvor han kan slappe af og komme sig fri for yderligere krav
Forringet vitalitet har skabt over-følsomhed overfor yderligere stimulering og krav. Denne magtes-løshed påfører ham uro, irritabilitet og nedtrykthed. Han forsøger at flygte til stabile og trygge omgivelser hvor han kan slappe af og komme sig.
Skuffelse og angst for at opstilling af nye mål blot vil føre til yderligere tilbageslag har medført angst. Han er ulykkelig over mangelen på et tæt forhold. Han forsøger at flygte til stabile og trygge omgivelser, hvor han kan slappe af.
Ønsker at sikre sig mod kritik og konflikt ved at forskanse sig i en stabil og sikker position, men er tilbøjelig til at være kritisk overfor andre og svær at gøre tilpas
Søger sikkerhed i en position, hvor han ikke længere besværes af de krav, som stilles til ham
Sort
7
Angsten for at han bliver hindret i at nå sine ønsker, driver ham til at udforske alle slags oplevelser , så han kategorisk kan benægte at nogen af dem overhovedet har værdi. Denne destruktive nedrakning bliver hans måde at skjule håbløshed og en dyb følelese af ligegyldig-hed
Angst og rastløs utilfredshed med uopfyldte emotielle krav har fremkaldt betydelig stress. Han reagerer ved at betegne andre som totalt manglende forståelse og ved at anlægge en foragtende og hånlig holdning
Spændinger opstået i forsøget på at håndtere en situation har ført til angst og ikke indrømmet mindreværd. Hans manglende evne til at sætte sin vilje igennem får ham til at overreagere med stædig trods og skyde skylden for hans egne fejl over på andre
Forringet vitalitet har skabt over-følsomhed overfor yderligere stimulering og krav. Denne magtes-løshed påfører ham uro, irritabilitet og nedtrykthed. Han reagerer ved at mene at han er gjort til offer, og insisterer med vrede og trods på at gøre hvad han har lyst til.
Skuffelse og angsten for at opstille nye mål blot vil føre til nye tilbageslag, har ført til angst, tomhed og ikke indrømmet mindreværd. Hans manglende vilje til at indrømme dette fører til en stivsindet og trodsig holdning.
Hans naturlige evne til at undersøge alting med kritisk sans er blevet fordrejet til en holdning af streng misbilligelse som forkaster og foragter uden hensyn til kendsger-ningerne
Behovet for respekt - muligheden for at spille en betydelig rolle og få sig et navn - er blevet tvingende nødvendigt. Han reagerer ved at insister på at være midtpunkt for opmærksom-heden og nægter at spille en upersonlig eller mindre rolle

Ovenfor har jeg gengivet +/- tabellen fra bogen "Lüschers Farvetest" i forkortet og forenklet form for at passe dem ind i den mere kortfattede matrix-form.
Den farve, som personen bedst kan lide, er vist lodret og den farve, som han ikke kan fordrage, er vist vandret.

I eksemplet ovenfor er +/- funktionen (+3 -7) i første valg og (+3 -0) i andet valg. Da andet valg anses for det mest umiddelbare og dermed det sandeste, vælger vi at fortolke (+3/-0).

(+3 -0) (+rød/-grå) antyder ifølge tabellen i "Lüschers Farvetest" "angsten for at han måske hindres i at opnå sine ønsker får ham til at handle med ivrig og hektisk intensitet."

13. Hvordan Man Består en Lüscher Farvetest

Vi antager at testen bruges i forbindelse med jobsøgning og ikke for eksempel i forbindelse med dating.

Som en hel grundlæggende regel må ingen grundfarver være længere tilbage end femte pladsen.

Da jobsøgning jo har noget at gøre med arbejde, vil det være relevant at holde arbejdsgruppen samlet. Vi kan vælge arbejdsgruppen først efterfulgt af blå, eller blå først efterfulgt af arbejdsgruppen.

Det er nok en god ide at starte med blå for at signalere, at man vægter fred og ro og fordragelighed tilpas højt.

Dernæst skal man beslutte den interne rækkefølge indenfor arbejdsgruppen. Orange må ikke være sidst. Med orange først i arbejdsgruppen signalerer man en leder i svøb, grøn vil signalere en pligtopfyldende arbejdshest og gul en sprudlende og kreativ type. Det må komme an på en selv og situationen. Det er jo ikke sikkert, at det pågældende firma er interresseret i ledertyper, måske vil de blot finde nogle medarbejdere, som kan løse opgaverne.

Sort må ubetinget holdes på sidstepladsen, alt andet vil signalere en BZ type eller en selvmordskandidat.

Det efterlader grå, violet og brun på femte, sjette og syvende pladserne. Grå og brun må ubetinget holdes på disse pladser, da det ellers vil være psykologisk signifikant. Hvis grå bringes fremad, vi det give psykologiske indikationer af angst og kompensation. Hvis brun bringes fremad, vil det indikere en forkærlighed for dyre restauranter, cigaretter, whisky og nøgne piger, og hvem ved et højt fravær.

Violet har flere frihedsgrader, men det er ikke nogen god farve. Hvis der ikke er tale om graviditet eller problemer med skjoldbruskirtlen, antyder den en æstetisk personlig-hed med berørings-angst overfor den grusomme og uberegnelige virkelighed; og hvem ved, måske homoseksualitet.

Så summa sumarum, rækkefølgen må være:

- Blå på førstepladsen.
- Arbejdsgruppen (orange må ikke være sidst).
- Violet, brun og grå bør holdes på femte, sjette og syvende pladserne.
- Sort til sidst.

Hvis man ønsker at variere rækkefølgen mellem første og anden valg, må man sørge for at den rækkefølge, man virkelig ønsker at blive vurderet på, er andet valg.

Lidt variation kan være en god ide, da man ellers kan blive stemplet som "emotionel ufleksibel og med en stivnet livsanskuelse".

14. Farvetest Forklædt som Abstrakte Malerier

Dette abstrakte maleri repræsenterer parret rød-grøn Bemærk parret rød-blå i center af billeder og grønt lidt i baggrunden - et godt valg Violet repræsenterer dyb indadvendt religiøsitet - det er ikke noget godt valg

Til venstre: Dette abstrakte maleri repræsenterer parret rød-grøn. Maleri af Carl Henning Pedersen
I midten: Bemærk parret rød-blå i center af billeder og grønt lidt i baggrunden - et godt valg.
Til højre: Violet repræsenterer dyb indadvendt religiøsitet - det er ikke noget godt valg.

En snedig måde at foretage en farvetest på er ved at spørge om testpersonen mening om nogle abstrakte malerier, som er domineret af enkelte farver eller farve par.

Farve parret rød-grøn i Carl Henning Pedersens maleri er et godt valg. Farveparret rød-blå med grøn lidt i baggrunden i det andet abstrakte maleri er også et godt valg. Den violette farve i det tredie maleri er ikke noget godt valg.

15. Optiske Illusioner

Optisk Illusion

Optisk Illusion. Billedet bevæger sig ikke det mindste, men vi bliver snydt af vores hjerne til at tro at det bevæger sig. Foto: Optical Illusion Wallpapers 1.0 for Android.

Der findes nogle typer billeder med indbyggede optiske bedrag. Selv om detaljerne i billederne ikke bevæger sig det mindste, vil vores øjne eller måske snarere vores hjerne se, at de bevæger sig.

De fleste mennesker vil i almindelighed se, at de måske bevæger sig en lille smule.

Men det siges, at for voldtægtsforbrydere, bankrøvere og den slags, vil en bestemt type billeder bevæge sig livligt. Så lige meget hvad man ser, er det nok bedst at sige, at det bevæger sig måske en lille smule.

16. Litteratur

Color Quiz Com En Lüscher farve test
"Lüschers Farvetest" af dr. Max Lüscher og Ian Scott. Forlaget SphinX Publishers Copenhagen - 1991.
Denne artikel er et indlæg i debatten om personlighedstest og Dalum Hjallese Debatklub påtager sig intet ansvar for en anvendelse af artiklens indhold.
Til start

20200919
Passed W3C Validation