Forside DH-Debat

1. Personlighedstest er vigtige for Karriere

3. Cattell 16PF Type Personlighedstest

Kunsten at Bestå en Personlighedstest

2. Ængstelse og Overdreven Selvtillid

1. Ængstelse 2. Typiske Spørgsmål
3. Overdreven Selvtillid 4. Typiske spørgsmål
5. Litteratur

1. Ængstelse

At afsløre mulige tendenser til øget ængstelse er i fokus af personale-konsulenternes anstrengelser. En sådan ansøger, vil blive anset for uegnet til en karriere position, som med tiden kan føre til en mulig lederstilling.

Ængstelse fremkaldt af nødvendigheden af at træffe beslutninger under usikkerhed er anerkendt som et problem for enkeltpersoner og organisationer.

En sådan ængstelse er nært beslægtet med frygt.

Ængstelse

Ængstelse. Foto Twitter.

Men usikkerhed, frygt og ængstelse og i det hele taget frygten for at fejle er i virkeligheden en vigtig motivation for alle til at arbejde koncentreret og målbevidst, til at checke vort arbejde en ekstra gang, så vi er sikre på at det virker ikke blot i vore forestillinger men også i den virkelige verden.

Man kan sige at frygten for at fejle er nøglen til success. En sømand bør frygte havet. "Intet tab skal os ramme, som ved rettidig omhu kunne afværges", som Mærsk McKinney Møller udtrykte sig.

Af frygt for at deres børn skal fejle i deres senere voksne liv vil de fleste forældre - specielt fædrene - anstrenge sig for at være gode forældre og gøre det rigtige.

Der findes noget, som hedder Yerkes-Dodson-lov, som udsiger at et vist ophidselsesniveau er nødvendigt for at præstere optimalt, for eksempel ved en eksamen, præsentation, konkurrencebegivenhed - eller i forbindelse med en vigtig ledelses-beslutning under usikkerhed. Men når ængstelse og frygt og dermed niveauet for ophidselse overstiger den normale tærskel, vil resultatet blive et fald i intellektuelle ydeevne og dømmekraft.

Men denne kritiske tærskel for omfanget af frygt og ængstelse er forskellig for forskellige personer, for nogle vil den være lavere end for andre, eller de lader sig nemmere påvirke af problemer end andre.

Ængstelse

Ængstelse. Foto Shkolazhizni.ru

En person med en lav tærskel for ængstelse, kan have vanskeligt ved at fastholde en strategi eller politik - eller blot sin egen motivation - i kritiske perioder med uventede problemer. Han kan nemt komme til at føle at fiaskoen lurer lige om hjørnet og dette er kun begyndelsen, imorgen vil det sikkert blive meget værre. Han kan nemmere end andre komme til at føle at naboens græsplæne er meget grønnere end hans egen, således at forstå at han kan føle at hans eget projekt er hærget af uovervindelige trivielle problemer, og alternative tekniske og administrative løsninger, ville have været meget bedre.

I kritiske situationer vil næsten alle føle et eller andet niveau af ængstelse. Det er følelsen af, at nu er det alvor, og det kan også blive nederlag og ydmygelse, hvis vi ikke passer på.

En person, som overhovedet ikke ikke frygter fiasko og derfor slet ikke føler ængstelse, vil være forholdsvis ligeglad om han klarer sig godt eller dårligt, og han vil ikke yde sit bedste i forbindelse med en test eller en kritisk ledelsesbeslutning under usikkerhed.

Ængstelse fremkaldt af behovet for beslutninger under usikkerhed minder virkelig meget om eksamens-nervøsitet. I en eksamens-situation vil langt de fleste studerende være sat op, lidt nervøse, men ikke mere end det er gavnligt for deres præstation. Men for nogle kan angsten for ikke at slå til være så stærk at det føles udmattende og krævende, skaber fysisk og psykisk utilpashed og forringer den intellektuelle præstationsevne betydeligt.

En person, som har et meget højt niveau af ængstelse, kan have alle de symptomer, som vi forbinder med nervøsitet. Han kan glemme vigtige betegnelser, tale for hurtigt og utydeligt og sluge ord og endelser - især i slutningen af en tale eller endog slutningen af en sætning. Han føler inderst inde at tilhørerne nok ikke er så interesserede i hvad han siger, og det er nok bedre at få den pinlige episode overstået så hurtigt som muligt. Han kan virke krampagtig og have svært ved at finde på noget at sige.

En fejlagtig opfattelse af personlighedstest

En personlighedstest er en afgørende situation i lighed med en vigtig eksamen eller en kritisk beslutning under usikkerhed og den kan fremkalde øget ængstelse. For at modvirke nervøsitet ved en test må man undgå at tænke på konsulenterne som overmenneskelige hjernegranskere, der blot lukker hjernen op på ansøgeren og finder hans dybeste hemmeligheder.

For megen ængstelse er en ikke nogen god egenskab i forbindelse med jobsøgning. Virksomheder gør sig store anstrengelser for at undgå sådanne medarbejdere. En af hovedformålene med personlighedstest er at sortere sådanne personer fra. Derfor skal man ubetinget undgå at score på for meget på ængstelse, hvis man gerne vil have jobbet.

2. Typiske Spørgsmål, som Scorer på Ængstelse

Men spørgsmål og udsagn, som scorer på ængstelse eller lignende personlighedstræk er nemme at genkende. De kan være temmelig direkte eller mere underfundige.

Typiske spørgsmål, som scorer på overdreven ængstelse eller lignende skalaer, som er ængstelighed hos Daniel Cohen og Cattel, neurotisk hos Eysenck og A Scale Anxiety hos MMPI:

Cohen - Føler du dig nervøs i afgørende situationer? (ja)

Cohen - Føler du at er bange for at du ikke kan leve op til dit bedste i kritiske situationer? (ja)

Cohen - Føler du at du er blevet unfair behandlet i nogle situationer? (ja)

Cohen - Når du søger et job, forventer du så at de slet ikke vil svare? (ja)

Cohen - Når du søger et job, forventer du så at du vil komme frem til et interview, hvor du efterfølgende vil falde igennem? (ja)

Cohen - Frygter du at du vil tale for hurtigt, når du føler dig usikker? (ja)

Cohen - Har du en god følelse på arbejdet? (nej)

Cohen - Mener du om personer med succes at de er klogere og mere dynamiske end dig selv? (ja)

Cohen - Du var til jobinterview, men fik ikke jobbet. Tror du, at det var fordi intervieweren ikke kunne lide dig ? (ja)

Cohen - Når du kommer til en ny virksomhed vil du da føle dig imponeret, fordi alle der virker meget smartere? (ja)

Cattell - Jeg føler mig lidt nervøs for vilde dyr, selv når de er i stærke bure. (a) true

Cattell - Nogle ting gør mig så vred, da finder jeg det bedst ikke at tale. (a) true.

Cattell - Jeg sover altid godt, jeg går eller taler aldrig i søvne. (c) false.

Cattell - Jeg har bestemt færre venner end de fleste mennesker. (a) true.

Cattell - Der er nogle gange, hvor jeg ikke føler mig i det rigtige humør til at se nogen. (a) true.

Eysenck - Svinger dit humør meget uden nogen særlig grund? (ja)

Eysenck - Bekymrer du dig ofte om ting, du ikke skulle have sagt eller gjort? (ja)

Eysenck - Er du en irritabel person? (ja)

Eysenck - Bliver du nemt følelsesmæssig såret? (ja)

MMPI - Jeg arbejder under et stort pres? (ja)

MMPI - Jeg vågner frisk og udhvilet de fleste morgener? (nej)

MMPI - Jeg har svært ved at holde tankerne om en opgave eller et job? (ja)

MMPI - Jeg ville ønske, at jeg kunne være lige så glad, som andre ser ud til at være? (ja)

MMPI - Jeg gør mange ting, som jeg fortryder bagefter? (ja)

MMPI - Jeg finder ofte mig selv bekymret over noget? (ja)

MMPI - Når jeg er iblandt en gruppe mennesker, har jeg problemer med at finde på de rigtige ting at tale om? (ja)

MMPI - Folk skuffer mig ofte? (ja)

3. Overdreven Selvtillid

Nogle er født med en urokkelig tro på deres egen fortræffelighed. Jeg er den bedste, synes de at tænke. De føler at intet er umuligt for dem, det er blot et spørgmål om at tage initiativ, koncentrere sig og bruge hele deres viljestyrke på sagen. Så kan alt lade sig gøre. Man kan sige, at de anser sig selv for at være en slags overmennesker.

Personer med overdreven selvtillid mangler respekt for den grusomme ubønhørlige virkelighed med dens benhårde naturlove. Det er ikke alt, som kan lade sig gøre. Virkeligheden kan ikke modeleres helt vilkårligt.

Ung forretningsmand med selvtillid

Ung forretningsmand med selvtillid. Foto Srazu Pro.

Det er ikke godt at score massivt på overdreven selvtillid.

Men for stillinger, som indebærer kundekontakt, foretrækker mange virksomheder ansøgere, som i et vist omfang scorer på overdreven selvtillid. Sådanne ansøgere vil have nemmere ved at skabe god kontakt til kunderne, antages det.

Ansøgere, der scorer højt på overdreven selvtillid, vil være tilbøjelige til ikke at tage udfordringer helt alvorligt. Måske vil de ikke læse testspørgsmålene ordentligt og derved misforstå dem. De vil læse begyndelsen og derefter tænke, nå-ja det er det og det trivielle problem og derefter begynde besvarelsen.

Personer, der scorer højt på overdreven selvtillid, kan også i det virkelige liv være tilbøjelige til ikke at tage udfordringer helt alvorligt. Måske analyserer de ikke kunder og forretningsmuligheder grundigt nok, og kommer derved til at træffe forhastede konklussioner.

Personer med overdreven selvtillid vil være tilbøjelig til at have deres mening om verden omkring dem, og de er helt sikre på, at det er den rigtige. De mangler den lille gnavende orm i baghovedet, der hele tiden minder dem om, at de kan tage fejl, og som motiverer til at lytte til andre.

4. Typiske Spørgsmål, som Scorer på Overdreven Selvtillid

Typiske spørgsmål, som scorer på overdreven selvtillid eller lignende skalaer hos Cohen, Cattel og Do Scale Dominance hos MMPI:

Cohen - Tror du at dit eksamensresultat var et resultat af hvor intelligent du er? (ja)

Cohen - Når du søger et job, forventer du så at de straks vil slå til og antage dig? (ja)

Cohen - Når du føler dig usikker vil du da skjule det for andre? (ja)

Cohen - Du føler dig aldrig usikker? (ja)

Cohen - Hvad du vil gøre for at klare dig bedst muligt i en job-interview situation - tage det som det kommer? (ja)

Cohen - Så snart du kommer ind ad døren i en ny virksomhed ved du om det er det rigtige sted for dig? (ja)

Cohen - I en stresset arbejds-situation giver det en god følelse at være smart klædt på? (ja)

Cohen - Jeg føler mig aldrig nervøs?`(ja)

Cattel - Jeg kan generelt acceptere indbilske mennesker, selvom de praler eller viser, at de tænker for meget om sig selv. (a) true.

Cattel - Når jeg kritiseres for noget, som jeg ikke gjorde, har jeg da: a. Ingen skyldfølelse b. midt imellem c. stadig lidt skyldfølelse. (a) true.

Cattel - Synes du, at det er svært at gøre dig forlegen? (a) true.

Cattel - I mit personlige liv når jeg de mål, som jeg har sat mig, næsten altid. (a) true.

Cattel - Jeg tvivler undertiden på, om mennesker, som jeg taler med, virkelig er interesseret i, hvad jeg siger. (c) false.

MMPI - Jeg fortsætter nogle gange med en ting, indtil andre mister deres tålmodighed med mig? (ja)

MMPI - Jeg bliver let skudt ned i en diskussion. (nej)

MMPI - Nogle gange ved valg stemmer jeg for folk, jeg ikke kender meget til. (ja)

MMPI - Når jeg forlader hjemmet, bekymrer jeg mig ikke om døren er låst og vinduerne lukket. (ja)

MMPI - Jeg har undertiden holdt mig væk fra en anden person, fordi jeg frygtede at gøre eller sige noget, som jeg måske ville fortryde bagefter. (nej)

MMPI - Jeg har stærke politiske meninger. (ja)

5. Litteratur

The Cult of Personality Testing by Annie Murphy Paul - Free Press - Simon and Schuster Inc.
Psyhometric Tests by David Cohen - Sheldon Business Books.
Denne artikel er et indlæg i debatten om personlighedstest, og Dalum Hjallese Debatklub påtager sig intet ansvar for en praktisk anvendelse af artiklens indhold.
Til start
20200823
Passed W3C Validation