Forside DH-Debat

11. Praktisk Testadfærd

Kunsten at Bestå en Personlighedstest

12. Den Politiske Korrekthed Udspringer fra det Ubevidste

1. Natur og Civilisation 2. Hellig Krig
3. Drenge Krisen 4. Freud
5. Manderollen 6. Kvinderollen
7. Ødipal Psykologi 8. Arbejde
9. Virkeligheden 10. Fruerne i Forstæderne
11. De Fremmedgjorte 12. Corporation Man
13. Døtrene 14. Imod Hvide Mænd
15. Litteratur

1. Natur og Civilisation

Det er den feministiske påstand at kvinder og mænd er ens eller næsten ens - fysisk og psykisk - men imidlertid, mænd diskriminerer og undertrykker kvinder og udnytter dem som sexobjekter, fødemaskiner og klapvogns-skubbere. Hvilket er muligt, fordi samfundet er domineret af mænd, og kvinder er undertrykte og uden egentlig magt.

Men Schwarz fremfører - sammen med Freud - at det er kvinder, som har den største magt. Det er dem, som det hele drejer sig om. Det er dybest set rivaliseringen om kvinders kærlighed, som motiverer mænd til arbejde og præstationer, og selve eksistensen af kvinder har således været den afgørende og mest grundlæggende forudsætning for skabelsen af den vestlige civilisation inkluderet alt dens teknik og administrative systemer.

Stenbuk-hanner i kamp om hunnernes gunst

Stenbuk-hanner i kamp om hunnernes gunst. Fra youtube Godavari Sarcasm.

I dyreverdenen rivaliserer hannerne heftigt om hunnernes gunst og de kæmper indbyrdes så blodet flyder. Hos mange højere stående sociale dyr, som for eksempel kronhjorte og menneskeaber, tolererer den dominerende han ingen andre voksne hanner i flokken. Når unger af hankøn er blevet gamle nok, bliver de ubønhørligt jaget bort.

Hos menneske-hanner er rivaliseringen imidlertid dæmpet, hvilket har muligjort samarbejde mellem mænd og dermed udviklingen af egentlige samfund, civilisation og kultur. Men de rivaliserer stadig intenst om kvinders kærlighed, som er livets mening for normale mænd.

Nogle vil indvende at mænd også rivaliserer om rang og status. Men det er i virkeligheden næsten det samme, for høj status og berømmelse vil give adgang til kvinders kærlighed.

Det er naturligt for mænd - og for kvinder - at mobbe en kollega, som har for stor success, hvis lejlighed byder sig. Det er naturligt for dominerende mænd, når de ser en ung mand smukkere end dem selv, at stemple ham som bøssekarl, mobbe ham eller jage ham væk. Men hvis mænd kun havde fulgt deres natur, deres biologi, ville den vestlige verden aldrig være nået så vidt, som den har gjort.
Den dominerende bavian-han bortjager en yngre han

Den dominerende bavian-han bortjager en yngre han. Foto Peter M. Kappeler - Male Reproductive Strategies.

Natur er en ting og civilisation noget andet. Civilisation virker ved at understøtte og forstærke nogle naturlige tilbøjeligheder og hæmme andre. I den Vestlige civilisation bliver - eller blev - drenge opmuntret til at konkurrere indbyrdes, men på en fair måde - som i sport. Vestlige værdier pålægger os, at vi skal være gentlemen og give andre en chance.

Modne Danske mænd reagerer meget ofte markant følelsesbetonet mod den Amerikanske præsident Trump, og bagefter søger de efter argumenter. Det er fordi at ikke alene er han en mand, men han er også en maskulin type, slet og ret en rival. En androgyn type som Obama udløste ikke den slags reaktioner.

Kvindelige politikere tiltrækker mange stemmer, og det er ikke kun fordi de appelerer til kvindelige vælgere. Mange mænd føler en ubevidst uvilje mod at stemme på en mand i sin bedste alder - fordi han er en rival. En kvindelig kandidat derimod, kan være mere acceptabel, fordi han ubevidst føler at hun står udenfor rivaliseringen.

2. Den Hellige Krig mod Mænd

Hvis Vesten nogensinde har været domineret af mænd er den det med sikkerhed ikke mere. Hvad der tidligere var mænds fagområder er nu blevet overtaget af kønnenes intergration. I mange områder er mænds dominans blevet næsten fuldstændig erstattet af kvinders dominans. Læger, tandlæger og sagførere var tidligere mænd, men er nu ved ved at blive erstatter af kvinder.

I 2020 var 71% af de optagne i faget medicin på Københavns Universtitet kvinder. I faget Odontologi udgjorde de optagne kvinder 75%. På det prestigefyldte jura-studie optoges 67% kvinder.

Alle de klassiske psykologer - Freud og Jung med videre - var mænd, men faget er nu ved at blive et kvindefag med 78% optagne kvinder. Vi forstiller os polarforskere som mænd i lighed med Knud Rasmussen, Peter Freuchen og Lauge Kock, men i faget "Grønlandske og arktiske studier" er 70% af de optagne studerende kvinder. Kun i udprægede tekniske og matematiske fag holder mændene nogenlunde - men kun nogenlunde - skansen.

Professor Howard S. Schwartz

Howard S. Schwartz, professor i Organizational Behavior - Department of Management and Marketing - School of Business Administration - Oakland University i US. De fleste af betragtningerne nedenfor i denne artikel er baseret på hans arbejder. Schwartz har forsket i politisk korrektheds ødelæggende indflydelse på organisationer og udgivet adskillige bøger og mange artikler om emnet. Bøgerne er "Narcissistic Process and Corporate Decay: The Theory of the Organization Ideal", "The Revolt of the Primitive: An Enquiry into the Roots of Political correctness", "Society against Itself: Political Correctness and Organizational Self-Destruction".

De videregående uddannelse fører til magtfulde positioner i samfundet og her er kvinder støt og vedvarende ved at fortrænge mænd. Samlet set var 62% af de nyligt optagen ved Københavns Universitet kvinder. Med Marlene Dietrich kan vi spørge: "Sag mir wo die Männer sind"?

3. Drenge Krisen

Der findes en drenge krise. Halvdelen af de unge mænd, som søger ind til værnepligt, vurderes ikke egnede på grund af helbredsproblemer - herunder psykiske problemer.

Drenge klarer sig dårligt i uddannelses-systemet. 82,4 procent af kvinderne opnår en erhvervs-uddannelse mod 74 procent af mændene. Det er ikke helt klart, hvad de unge mænd laver i stedet for at tage uddannelser. Men det er tilsyneladende ikke noget, som kan overdøve mediernes stadige jubelråb over at nu har kvinderne igen erobret nye områder fra mændene. Der bliver stadig søsat nye projekter, som skal motivere unge kvinder til at vinde ind på drengene og interessere sig for de typiske mandefag, økonomi, teknik og matematik. Men den krise, som der ganske klart eksisterer blandt drenge aftvinger ikke den store interesse.

Hyggelig situation mellem lærinde og elever

Hyggelig situation med lærinde og elever. Foto Divulgacao

Drenge har efter al sandsynlighed svært ved at klare den ustrukturede, hyggelige, pludrende kvindelige stil, som er herskende i de feministisk dominerede klasseværelser.

Den Amerikanske forfatter Christina Hoff Sommers skriver i sin bog "The War Against Boys": "Vi vender os mod drenge og glemmer en simpel sandhed: at energi, konkurrenceevne og fysisk vovemod hos normale, anstændige mænd er ansvarlig for meget af det, der er rigtigt i verden."

Sommers skriver at det moderne klasseværelse svigter drengene ved at være ustruktureret, eftergivende og fjendtligt over for den konkurrenceånd, der ellers giver drenge incitament til at lære og udmærke sig. Vejen frem er derfor: 1) Mere lærer-styret undervisning, 2) struktur, 3) høje forventninger, 4) kontrol af at hjemmearbejdet er udført, 5) øjeblikkelige sanktioner, hvis arbejdet ikke er gjort, 6) større vægt lagt på "tavst" arbejde, 7) hyppige prøver og 8) kønsadskilt undervisning.

Schwarz refererer at nogle skoler allerede med stor success har gennemført forsøg med kønsadskilt undervisning - kun for drenge: "den mest vitale ingrediens i ordningens succes var at finde den rigtige lærer til denne gruppe", forklarer han. "Så jeg valgte Rob Jeckells - en ung lærer, der er involveret i sport og en, som drengene let forholder sig meget til. Vi planlagde meget bevidst undervisningsmetoden. Klassen er didaktisk og lærer-fronteret. Det involverer skarpe spørgsmål og svar og konstant kontrol af forståelsen. Disciplinen er tydelig - hvis hjemmearbejdet ikke præsenteres, udføres det i efter-sidning. Der er ingen diskussion." På den måde var drengene i stand til at lære selv klassisk romantisk poesi.

Skoletræt dreng

Skoletræt dreng. Foto College Stats Org.

Schwarz mener at en vigtig årsag til drengenes krise er skam over deres maskuline identitet. Et halvt århundredes intensiv feministisk kampagne mod mænd - ivrigt understøttet af mainstream-medierne - er ikke gået hen over hovedet på drengene.

Me-too historierne er en del af en feministisk agenda, som helt klart har til formål at tilsværte mænds seksualitet og gøre den til en skamfuld og ulækker tilbøjelighed. Det kan ikke undgås at når en dreng står i badet, kan han komme til at se ned og derved få øje på den tap, som er karakteristisk for hans køn, og derved blive klar over at han vil vokse op og blive en af de onde liderlige mænd, som bestandigt forulemper de søde og kærlige kvinder.

4. Freud

For at finde de psykologiske rødder til den vestlige verdens fremadskridende kulturelle opløsning og den dæmonisering af især hvide mænd, som idag udfolder sig for vore øjne, er det nyttigt at bruge nogle begreber fra Freud.

Narcissisme vil sige at den enkelte narcissist føler at han er verdens midtpunkt og alle andre stort set blot er til for at tjene og servicere ham eller iscenesætte hans liv. Han er ikke opmærksom på at alle de andre har deres egne ego og deres egne motivationer uafhængigt af ham.

Mor og barn

Moder og barn.

Freud kalder enheden af mor og det lille barn for den primære narcissisme. Fra begyndelsen er det nyfødte barn følelsesmæssigt en del af moderen, hvad det jo også var biologisk. Moderen er almægtig i opfyldelsen af barnets ønsker. Det behøver blot at skrige, så kommer der et stort dejligt bryst fuld af den sødeste mælk. Man kan sige at barnet i dette stadium oplever sig selv som centrum i en varm og kærlig verden, som er struktureret udelukkende for at opfylde dets behov.

Men, ak, tiden i paradiset varer ikke evigt. Der er en virkelig Verden "derude", som ikke er barnets moder, og som er ret indifferent overfor et tilfældigt barn. Ved denne erkendelse føler det sig sårbart og forsvarsløst. Denne følelse af hjælpeløshed vil gøre at det føler sig endnu mere afhængig af moderens hjælp mod den ubarmhjertige virkelighed. For at dæmpe sin ængstelse opbygger det lidt større barn derfor en idealiseret forestilling om en almægtig moder, "maternal imago", hvilket udtryk kommer fra Jung, men også Freud har brugt det nogle få gange.

Freud har begrebet "ego ideal", som beskriver en idealtilstand, som en persons ego ubevidst drømmer om at opnå.

Service på femstjernet hotel

Service på femstjernet hotel. Foto Indiamart.

Hele livet igennem føler mænd en ubevidst længsel efter en tilbagevenden til den paradisiske tilstand i den primære narcissisme. Deres "ego ideal" indeholder netop denne drøm.

Det siges at dette "ego ideal" ligger bag ønsket om at blive rig, for hvis man bliver rig, bliver man automatisk en hovedperson og man kan arrangere sig med service og tjenere med sig selv som den centrale person.

Man kan også tro at den udsøgte service, som den enkelte gæst eller passagerer modtager på fem-stjernede hoteller og på flyselskabernes business-class, appellerer til netop dette "ego ideal".

En mand kan føle sig ensom, rodløs og formålsløs i Verden. Hans ubevidste ønskedrøm, "ego ideal", motiverer ham til at søge nærhed med en kvinde, som for ham symboliserer "maternal imago", den almægtige oprindelige moder.

Mænd drømmer hele livet om kvinder og sex, fordi sex repræsenterer den ultimative forening med kvinden. Kvinder drømmer om at blive elsket og tilbedt af høj-status mænd - misundt af andre kvinder.

5. Manderollen

Når drengen bliver omkring seks år, vil han - ifølge Freud - begynde at opfatte faderen som en rival og have fantasier om at ødelægge ham for at få moderen for sig selv. Men efter nogen tid kommer drengen til erkendelse af, at han har ingen chancer mod den voksne mand.

Drengen tror, at faderen har noget, som moderen gerne vil have, og dette er grunden til, at den almægtige moder tillader denne mand i sin nærhed. Derfor bliver han ubevidst overbevist om at ved at vokse op og ved at tilegne sig faderens værdier og regler som sine egne vil han blive i stand til fussionere med en, som ligner moderen og dermed "maternal imago". I denne process skabes den del af en mands underbevidsthed, som Freud kalder "super-ego", og som er vor ubevidste moralske vogter, en meget vigig del af personligheden. Super-ego indeholder de holdninger og pligtfølelser, som karakteriserer manderollen i den vestlige kultur.

Anders Breivik

Anders Breivik køres væk i en politibil. Han smiler, fordi han føler at han har gjort sin pligt - det værste er overstået.
Anders Breivik voksede op uden sin far, som så mange drenge gør det i disse tider. Men alligevel havde han opbygget et superego med strenge, ja rent ud grusomme krav til sig selv, om hvad han burde gøre for sit land. Det antyder, at selvom drenge ikke vokser op sammen med en fader-skikkelse, vil de alligevel desperat søge i deres omgivelser efter værdier og regler, som kan udfylde det, for en mand så u-undværlige super-ego. De kan finde deres værdier og leveregler i film, i historien, hos fodboldtrænere eller gymnastiklærere.

Mandens rolle indebærer at fornægte ængstelse og at holde virkeligheden på afstand af den sfære af varme og nærhed, som skabes af kvindens idendification med den almægtige moder. Hvis det skal lykkes for ham, må han også skåne hende for sin egen smerte og angst, og derfor kan han ikke bringe den med sig ind i familien. Af dette opstår det "macho" image, som traditionelle mænd søger at leve op til.

Rent følelsesmæssigt, mænd behøver kvinder mere end kvinder behøver mænd, og det er en kilde til magt. Jo tættere manden kommer kvinden følelsesmæssigt, jo mere forsvarsløs bliver han overfor hendes ønsker og nykker, og jo mindre er han i stand til at forsvare sig imod at blive helt overvældet og til sidst forladt. Jo nærmere han kommer hende, jo svagere bliver han, og jo stærkere bliver hun.

Buster Larsen i Farvel Thomas

Buster Larsen på bænken i rollen som Thomas i Leif Panduros fjernsynsspil "Farvel Thomas" fra 1968. Det var en enorm success. Thomas var en midaldrende radio og fjernsyns forhandler, en ganske almindelig dansk mand uden den store originalitet. Hans kone ville skilles, fordi hun ikke elskede ham mere. Han opsøgte hende og tryglede hende om at tage ham tilbage. "Farvel Thomas", svarede hun blot. Derefter gik han til bunds i ensomhed og alkohol.

Den ideale almægtige moder, repræsenteret ved kvinden, holder således nøglerne til mandens lykke i sin hule hånd. Men det giver hende også en uhyggelig og skræmmende magt. Thi hun er blot en kvinde, og kvinder har deres uforudsigelige luner og nykker, hun kan give ham den kærlighed, som han begærer så heftigt, eller hun kan blot erklære, at hun ikke elsker ham mere, hun behøver end ikke at angive nogen årsag.

6. Kvinderollen

Også kvinderollen bliver skabt af underbevidsthedens "ego-ideal", som også her indeholder fantasien om, og længslen efter, igen at fussionere med den almægtige moder, "maternal imago".

To kvinder omfavner hinanden og to mænd giver hånd.

Til venstre: To kvinder som hilser hinanden med omfavnelse.
Til højre: To mænd hilser hinanden ved at give hinanden hånden.
Kvinder kan elske hinanden, medens mænd respekterer hinanden.
I nyere tid er Danske mænd også begyndt at omfavne hinanden, når de mødes. Jeg tror dog ikke at det føles godt for en mand at mærke en anden mands skægstubbe. Det er blot noget mændene gør, fordi de har givet efter for feministernes evige krav om at mænd skal også vise følelser.

Ifølge Freud er skabelsen af kvinderollen betinget af at piger har ingen penis. Den lille pige betragter indledningsvis også faderen som en rival, men indser hurtigt at rivaliseringen er allerede overstået, hun er allerede kastreret. Hun føler misundelse mod dem, som har denne legemesdel, hvis attråværdighed Freud aldrig tvivlede på, og hun håber faderen vil give hende en. Men efterhåndens som hun vokser op, resignerer pigen og opgiver ideen, og hun indtager en passiv holdning til faderen og til mænd i almindelighed.

Med tiden indser pigen, at hun ikke - som drengene - behøver at tilegne sig alle faderens moralske regler i et "super-ego" og at udføre alle mulige pligter, præstationer og bedrifter for at gøre sig fortjent til at en plads i den almægtige moders varme og kærlige sfære. Hun kan nemlig selv blive et "maternal imago" blot ved at vokse op og derved skabe den sfære af varme og nærhed, som mænd så heftigt begærer. Hun kan selv blive moder og få et barn, som hun kan råde fuldstændigt over, eventuelt en dreng med det attråede organ.

Ægyptisk make up

På trods af feministernes anstrengelser for at få os til at tro det modsatte, er det kvinders natur at pynte sig for at forføre og manipulere mænd. Det er en del af et spil, som vi alle elsker, og som gør livet interessant.
Den gamle Ægyptiske kultur er hyllet i mystik, men deres skønhedstricks er ingen hemmelighed. Fra det tidligste Ægyptiske Dynasty brugte kvinder mættet blå øjenskygge og tyk, mørk eyeliner. De brugte avancerede halskæder. Til højre Elizabeth Taylor i rollen som Cleopatra og til venstre Nefertiti, som man forestiller sig at hun anlagde sin make-up. Foto CNN Style.

Teen-age piger er dybt facineret af at udforske den magt, som de har, blot fordi de er kvinder. Blot ved at smile, blotte en smule af brysterne eller benene kan de manipulere endog voksne mænd.

Dette er spillet mellem kvinde og mand, som vi elsker det. Kvinden fører sig frem, viser diskret og ligesom tilfældigt sine yndigheder, intellelligens og charme, men det er manden, som skal vise at han er en mand og tage initiativ til den afgørende tilnærmelse og dermed udsætte sig for at blive afvist.

Moderne feministiske kvinder er dog ikke altid opmærksomme på at dette spil er del af den specifikke Vestlige Kultur, hvor mænd respekterer kvinders respons. Andre mænd fra andre kulturer er vant til at tage, hvad de vil have, som de har magt og fysik til det.

En marlboro cowboy og en cigaret-rygende kvinde

En ensom og barsk Marlboro cowboy og en cigaret rygende kvinde. Gennem hele sit liv var Freud overbevist om, at kvinder ubevidst er misundelige på mænd, fordi de har en penis. Hvis Freud havde levet længe nok til at se alle disse selvtilstrækkelige cigaret-rygende kvinder, ville han have sagt, at deres cigaretter er et symbol på den legemsdel, som de ubevidst ønsker sig så brændende.

Kvinder rivaliserer og måler sig mod hinanden på deres egenskaber til at tiltrække og manipulere mænd af høj status. De drømmer hele livet om en tilværelse i rigdom og status elsket af en mand, som enten er rig eller berømt eller begge dele. Fattige kunstnere og hårdkogte narkohandlere kan også have en status, som får kvinder til at føle at de er noget særligt sammen med dem og at de lever et interessant og spændende liv, som andre kvinder misunder dem.

7. Den Ødipale Psykologi

Freud introducerede ødipuskomplekset, som bruges i hans psykoanalyse som en betegnelse for en ubevidst, seksuelt betonet kærlighed til moderen samt et tilsvarende had til faderen, opstået i en meget tidlig barndom og som regel hurtigt fortrængt til underbevidstheden.

Oedipus ved søjlegangen - oliemaleri af Jean-Antoine-Theodore Giroust

Oedipus ved søjlegangen - oliemaleri af Jean-Antoine-Theodore Giroust.
Ødipus er en græsk tragedie af Sofokles: Oraklet i Delhi fortalte kong Laius af Theben at hans søn ville dræbe ham og ægte sin moder. Derfor efterlod kongen sin nyfødte søn på en bjergside, for at han der skulle dø. Drengen blev imidlertid fundet af en hyrde, som bragte ham til kongen og dronningen af Korinth, som var barnløse. Her voksede han op, og som ung mand tog han ud på en rejse, hvor han på vejen mødte en gammel mand i en vogn med fem tjenere. Manden nægtede at vige for ham, og der opstod et skænderi, som endte med at Ødipus dræbte ham og fire af tjenerne. Den gamle mand var Ødipus' biologiske fader, Laius, men det vidste han ikke. Ødipus kom til Theben, hvor kongen netop på mystisk vis var forsvunden på en rejse. Her giftede han sig med enkedronningen Jocasta, og sammen fik de fire børn. Mange år efter blev Theben ramt af pest, og oraklet i Delhi sagde at sygdommen ikke ville forsvinde, før mysteriet om den tidligere konges død var blevet opklaret. Kong Ødipus startede energisk med at optrevle sagen, og fandt efterhånden ud af at den forsvundne konge, var den gamle mand i vognen, som han engang mødte på vejen, som han selv havde dræbt, og som også var hans biologiske fader, og Jocasta, som han havde fire børn sammen med, var hans biologiske moder. Således gik den oprindelige spådom i opfyldelse. Jocasta begik selvmord og Ødipus blindede sig selv.

Den Ødipale Psykologi - foreslået af Schwarz - er en vigtig del af den psykodynamik som karakteriserer den oprindelige vestlige civilisation. Den beskriver at drengen - eller pigen - som jo oprindeligt biologisk var en del af moderen, føler en nær tilknytning til hende i de første år. Moderen er almægtig i opfyldelsen af barnets ønsker. Det behøver blot at ønske mad, så kommer der straks et stort dejligt bryst fuld af mælk. Man kan sige at barnet i dette stadium oplever sig selv som centrum i en kærlig verden, som udelukkende har til formål at opfylde dets behov.

Barnets oplevelse af faderen karakteriseres ved fjernhed, fordi han grundlæggende er fraværende - ude i verden - hvor han arbejder og tjener for at muliggøre at børnene kan vokse op og modnes under moderens tilsyn, stort set uden bekymringer.

Feodorovskaya Jomfru Maria

Madonna med barnet. Jomfru Maria, Guds moder. Dette meget gamle russiske ikon Feodorovskaya Jomfru Maria var meget vigtigt for Romanov familien. Ikonet kan føres tilbage til apostlen Lucas.

Det er her at Freuds Ødipus kompleks kommer ind. Schwartz siger at sønnen "ønsker at dræbe faderen, så hans intime og eksklusive bånd med moderen kan genindføres." Mange erindrer ikke fra deres barndom at de har haft noget ønske om at dræbe deres fader, men de har uden al tvivl ønsket at han skulle forsvinde, blive væk, så de kunne få moderen for dem selv.

Men efter nogen tid kommer drengen til erkendelse af at det er ikke så nemt at slippe af med faderen. Han kommer til at tro, at faderen har noget, som moderen gerne vil have, og dette er grunden til, at den almægtige moder tillader denne mand i sin nærhed. Derfor bliver drengen ubevidst overbevist om, at ved at vokse op og blive som faderen, vil han blive i stand til opnå nærværet af en kvinde, som ligner moderen.

I den traditionelle Vestlige Civilisation repræsenterer denne vellykkede opløsning af det infantile Ødipus kompleks en socialisering, der skaber kompetente voksne medlemmer af samfundet, som gennem mange kompromiser er i stand til at intergrere sig med alle de andre egoer, der udgør den sociale virkelighed.

Men faderen har - sammen med alle de andre fædre - sejret ad helvede til, som man siger. I løbet af 1950'erne og 60'erne, skabte de Vestlige mænd den største materielle velstand og sikkerhed, der nogensinde har eksisteret på Jordens overflade. Aldrig har livet været nemmere. Tanken om, at der findes en uafhængig grum virkelighed derude, uden for familien, som før eller senere skal konfronteres, mistede sin sandsynlighed.

Feministisk frigørelse.

Feministisk frigørelse. Foto Youtube Howard S. Schwartz: Oedipal Psychology & Political Correctness.

Dette, livets lethed, har ført til at den oprindelige Ødipale Psykologi er blevet erstattet af den Anti-Ødipale Psykologi som er karakteriseret ved at familien er blevet en matriakalsk basisgruppe, og faderen overflødiggjort og kørt ud på et sidespor.

Det var oprindeligt faderens opgave - med sine regler og formaninger - gradvist at forberede børnene på deres voksenliv ude blandt tusindvis af andre agenter, som ikke nødvendigvis elskede dem. Men børnene får nu lov til at leve i deres drømme nært knyttet til moderen og bliver ikke længere forberedt på den virkelige verden uden for familiens kærlige rammer.

Da faderens tilstedeværlse i familien nu ikke længere synes strengt nødvendig, kommer han til at fremtræde som en fremmed, der tager noget, som retteligt tilhører børnene, nemlig moderens kærlighed. Schwarz skriver: "Betydningen af faderens rolle er gået tabt, og han er kommet til at blive set, ikke som en model for deres ambitioner, men som en ubuden gæst"

Samtidig uddeler de moderne feministiske politikere rigelige midler til enlige mødre, hvilket gør det muligt for dem at få faderens penge alligevel.

Den ny mandetype

Black Pigeon speaks' karikatur på den nye mandetype. Fra "The Rise of Modern Emasculated Man".

I nogle forhold bliver biologiske fædre dog stadig tålt som en slags assisterende mødre, der "hjælper til med børnene", i hvilken rolle han dog altid vil være en anden rangs agent, som ikke kan tilbyde det samme varme nærvær som den rigtige moder.

På grund af den fraværende eller devaluerede fader har sønnerne problemer med at danne deres super-ego, deres personlighed. Det er nemt at se at det netop er karakteristisk for moderne unge at de føler at de mangler personlighed. De prøver at kompensere med T-shirt med budskaber, tatoveringer, stål i ansigtet, rygning og absurde og provokerende holdninger med videre.

Det er ikke umuligt at den Vestlige civilization vil skifte karakter, således at den ødipale psykologi vil blive fuldstændig erstattet af en anti-ødipal psykologi. Måske vil mænd blive reduceret til en slags droner - som hos myrer og bier - som blot har til opgave at befrugte de almægtige hunner ved særlige romantiske week-end begivenheder. De vil iøvrigt ikke have nogen adgang til børnene, som vil nyde fuldstændig beskyttelse mod deres skadelige indflydelse. Det ville være en ren kulturel ændring, der er ingen biologiske forhold, som umiddelbart står i vejen for en sådan civilisation. Men man kan mene at den vil have svært ved at overleve i kamp mod andre civilisationer, som for eksempel den muslimske, og de almægtige hunner i sidste ende vil finde sig selv i et harem.

8. Maskulinitet og Arbejde

Som sagt, drengen lægger mærke til at moderen tillader sådan en mand, faderen, i sin nærhed. Han antager derfor at faderen laver noget, som moderen beundrer; og at det er grunden til, at hun tillader ham i sin nærhed. Derfor tror drengen at ved at vokse op og blive som ham, så vil han blive i stand til fussionere med en, som ligner moderen.

Mænd føler at de er nødt til at skabe noget eller præstere noget, der sætter dem i stand til at præsentere sig for kvinden som værdig til at være sammen med hende. Men det skal være noget, som hun ønsker, noget som hun stræber efter i sit ubevidste "ego ideal".

Mænds bedrifter og arbejde

Arbejde er smerte og afsavn. Mænds bedrifter og arbejde var mere synlige tidligere. I svundne tider var nødvendigheden af mandens præstationer og arbejde synlig. Han kom hjem til hulen med bytte, såret og udmattet, eller han kom træt hjem fra marken efter at have arbejdet alle døgnets lyse timer for at skaffe mad for familiens overlevelse.

Det er let at se, hvordan arbejde, forstået som økonomisk aktivitet, passer ind i dette psykologiske skema. Hvis manden udfører arbejde, som skaber rigdom og dermed status og også forbedrede materielle omstændigheder for kvinden og deres børn, da kan han bevare hendes kærlighed.

Den traditionelle arbejdsdeling kønnene imellem hviler på kvindens forståelse af, at mandens rolle er hård, at mænd, som påtager sig denne, ofrer sig selv, at den er fuld af ængstelse, og at den eneste grund til at mænd påtager sig den er af kærlighed. Dette overbeviser hende om, at den afhængighed, som hun føler af manden, er en del af en gensidig afhængighed.

Hvis forståelsen af arbejde som afkald og smerte går tabt, vil hele forestillingen om mænds rolle og aktivitet ændres dramatisk, herunder den traditionelle arbejdsdeling mellem de to køn.

Hvis faderen simpelthen gør, hvad han vil, fordi han har lyst, hvis hans aktiviteter er fornøjelse, så er det åbenbart noget, som kvinder er blevet berøvet og udelukket fra. De traditionelle kønsroller vil da blive forbundet med aggression, underkastelse og undertrykkelse, således som feministerne ynder at fremstille dem.

Vestlige mænd higer efter at udrette præstationer - grundlæggende og ubevidst for at fremstå værdige til at vinde kvinders kærlighed. Som Mick Jagger fra Rolling Stones sagde: "Hvorfor tror I at vi arbejder så hårdt med at skrive sange, øve os og rejse Verden rundt og holde koncerter?"

Men jeg tror at vestlige mænd higer mere end andre mænd, og dette har været den vigtigste årsag til at den industrielle revolution først slog igennem i Europa.

Målet med en mands præstationer, herunder arbejde, er at gøre sig værdig til at blive elsket og beundret af kvinder. Men erkendelsen af styrken af dette behov skaber hos ham en stor frygt for at blive afvist, han frygter at hans livs projekt måske ikke vil lykkes, at han ikke vil slå til. Man kan kalde det en slags eksamens nervøsitet. Idet han indser at success er ultimativt vigtig for ham, og samtidig at kvinders gunst er uberegnelig og uforudsigelig, bliver han grebet af frygt for at fejle.

En sådan dyb og fundamental frygt kan ikke erkendes bevidst, og derfor viser den sig som et uforklarligt drive mod at opnå noget, at skabe noget, at gøre en forskel, en rastløshed og en nysgerrighed, som kun kan forklares med henvisning til det ubevidste, hvortil den er fortrængt.

Det er denne tvangsprægede side af mænds arbejde, der har resulteret i at kulturel skabelse stort set har været en mandlig aktivitet. Kvinder vil derimod ofte føle at de er allerede en repræsentation af "maternal imago" og hviler i sig selv, og derfor har de ikke behov for en sådan rastløs søgen og stræben.

Schwarz mener at mænds rastløse higen og søgen repræsenterer et karakteristisk træk i den Vestlige civilisations psykodynamik, som ikke er biologisk betinget. Den er en del af de "hvide mænds kultur", der har skabt vor rigdom, og som stærke kræfter nu er i gang med at kassere.

Guan Yin

Guan Yin, den buddistiske Jomfru Maria, siddende på sin lotusblomst. Mange mænd foretrækker at bede til Guan Yin fremfor Budda. Dengang buddismen kom til Kina for mere end tusind år siden var Guan Yin en mere kønsløs intellektuel idenditet, men i tidens løb har hun antaget skikkelse af en kvinde, fordi mænd behøver kvinder.

En karakteristisk side af mænds arbejde er afhængigheden af regler og en vis indbyrdes upersonlighed. Kommunikation i forbindelse med mænds arbejds-aktivitet er styret af regler, snarere end af følelser. Grunden til dette er, at mænds følelser er andetsteds, de er hos kvinderne. De kan ikke knytte sig til sig hinanden baseret alene på følelser, simpelthen fordi de ikke har så mange følelser for hinanden.

Selvfølgelig kan man begræde denne mangel på følelser, men det er værd at bemærke, at det er denne ufølsomhed, der gør den logik og rationalitet mulig, som har været årsagen til, at mænds arbejdsorganisationer gennem hele historien har været så målrettede og effektive, som de har.

Dette er et punkt, som feminister fuldstændig ignorerer, fordi de mener at rationalitet står i modsætning til følelser, og de identificerer følelse med varme og kærlighed. Men rationalitet skal sammenholdes, ikke med følelser, men med irrationalitet. Og følelser omfatter ikke blot varme og kærlighed, men også modvilje og had. Misundelse, jalousi, raseri og vrede er trods alt også følelser. Og det er, når vi tillader det komplekse spil af modstridende følelser at fortrænge fornuften, at irrationaliteten kommer til at dominere vores beslutninger.

Edith Mærsk

Containerskibet Edith Mærsk og søsterskibet Emma Mærsk er Verdens største containerskibe, idet de efter specialisters skøn kan medbringe 15.200 TEU. Skibet er 397 m. langt og 56 m. bredt.
Bygget på Odense Stålskibsværft og afleveret til rederiet A. P. Møller i 2007.
Bygningen af Edith Mærsk er blot en af utallige bedrifter udført af Vestens hvide mænd.

Præstations-orienteret, køligt kontrolleret, tvangspræget, rivaliserende, bureaukratisk regelbundet, ufølsomt, logisk, rationelt, hierarkisk, disse er de særlige kendetegn ved arbejde, der udføres med udgangspunkt i vestlige mænds psykologi.

Op gennem historien har organisationer, skabt af hvide mænd, med stor kreativitet og systematik opbygget den Vestlige civilisation, gennemført den industrielle revolution og skabt hele det moderne samfund og dermed alle de bekvemmeligheder, som feministerne tager som en selvfølge.

Bevidst og ubevidst orienterer mænds præstationer sig mod kvinder og deres børn, hele deres stræben er grundlæggende motiveret af kærlighed til dem. Det er vanskeligt at se, hvordan mænd, som defineret gennem dette arbejde, kan være sådanne undertrykkende umennesker, som feminister beskriver dem.

9. Problemet med den Virkelige Verden

Freud og professor Schwartz definerer "ego-ideal" som en fantasi om en ønsketilværelse, som vi alle bærer i os og som ofte indeholder drømmen om at fussionere med en idealiseret almægtig moder, således som barnet engang var en del af moderen, en drøm om at vende tilbage til den oprindelige "primære narcissisme", hvor hele Verden synes struktureret med det ene formål kærligt at servicere en selv.

Isis med Horus barnet

Modergudinden Isis med Horus barnet. Bronze statue fra den Ægyptiske Karnak periode - 664-332 BC - findes på Egyptian Museum i Cairo.

Faderen viser sig først for barnet som den af forældrene, som ikke er moderen. Han er en ubuden gæst, som forstyrrer den perfekte narcissistiske idyl mellem mor og barn. For barnet er han en trussel, en blokering og en uvelkommen tilstedeværelse. Det forekommer barnet, at hvis det blot kunne slippe af med faderen, kunne det opnå fuldstændig og fuldkommen lyksalighed. På denne måde kan faderen blive personificeringen af ren ondskab.

Dette sidste er den psykologiske kerne i feministernes teori om de undertrykkende mænd. Problemet er blot, at de anstødelige aspekter af dette genfærd ikke kommer fra faderen som sådan, men fra det faktum, at han repræsenterer den virkelige objektive Verden, som den eksisterer udenfor den narcisistiske nexus af mor og barn, en grum Verden, som ikke er specielt interesseret i en tilfældig mor og hendes barn. Således er afvisningen af faderen og hans regler og formaninger dybest set en fornægtelse af selve virkeligheden.

Derfor, hvis faderen bliver kompromiteret, hvis han magt over moderen kan blive fremstillet som aggression, som kun tjener hans egen interesse, hvis frigørelsen fra faderen kan opfattes som vejen til sand lykke, så vil det betyde en fornægtelse af den virkelige Verden, som vil blive erstattet med smukke drømme og forestillinger.

Indenfor rammerne af den traditionelle familie, repræsenterer mandens og kvindens rolle forskellige orienteringer mod virkeligheden på grund af de to køns forskellige forhold til "maternal imago".

Som sagt, en mand føler, at han skal gøre sig fortjent til at opholde sig i "maternal imago's" varme nærhed. Den repræsenter hans længsel efter kærlighed. Han nærer en ubevidst, fundamental frygt for at hans livs projekt kan mislykkes, og derfor må han hele tiden være opmærksom på den virkelige Verden med dens kolde ufølsomme naturlove, en verden, som er befolket af andre agenter, som ikke automatisk elsker ham og hans kære.

Mahishasuramardini Den firearmede Sogdiske gudinde Nana

Til venstre: Hindu Gudinden Mahishasuramardini ridende på en løve - den almægtige altings moder - både gudinde og dødelig.
Til højre: Den firearmede Sogdiske gudinde Nana med solen i den ene hånd og månen i en anden - siddende på en løve - sikkert også en modergudinde. Skitseret efter vægmaleri fundet i et udgravet hus i Uzbekistan. I den Skandinaviske mytologi har Nana en mere tilbagetrukket rolle som Balders hustru.

En kvinde kan derimod selv blive en repræsentation af maternal imago, blot ved at vokse op. Hun kan selv skabe maternal imago's varme sfære uden at behøve at udføre arbejde, præstationer og bedrifter. Hun hviler i sig selv, og hendes orientering er mod moder-barn forholdet, og derfor hun vil i højere grad opfatte den kolde indifferente virkelige Verden som noget unormalt og unfair.

Denne indlevelse, som karakteriserer den traditionelle kvindelige rolle, skal forstås i forhold til moderskabets logik, og særligt i lyset af den umiddelbarhed og varme, som hun bringer til barnet. Senere, som Freud noterede, vil denne varme og indlevelse også intensivere forholdet mellem mand og kvinde, men imidlertid kun i det omfang at kvinden identificerer manden med et barn. Faktisk, kan vi i se at hvad der kan kaldes den kvindelige stil, som er venlig, formildende, varm og omsorgsfuld, i sig selv er en konsekvens af identifikationen med maternal imago.

Mand og kvinde fra omkring 1900

Mand og kvinde fra omkring 1900. Fotocex.ru.

I den vestlige civilisations oprindelige psykodynamik er kvinden stadig klar over at hun har behov for en mand til at konfrontere den virkelige verden og holde den på afstand, så at sige ude i arm's længde, så hendes egen følelsesmæssige fordybelse kan opretholdes, uden at det fører til en katastrofe for hende selv og børnene. Derfor vil hun værdsætte mandens præstationer og bedrifter, tillade ham at opholde sig i sfæren af varme og nærvær i hendes nærhed og tilbyde at hele de de fysiske og følelsesmæssige sår, som hans pligter og arbejde med den virkelige verden indebærer. På den måde giver det mening for en mand at udføre arbejdsopgaver, præstationer og heltegerninger, som er farlige, anstrengende eller smertefulde.

Men feminismens triumf har forstyrret denne psykologiske "arbejdsdeling" i familien.

De moderne produktions- og distributions-systemer og velfærds-systemet er sindrigt konstruerede af mænd med det formål at gøre livet fuldstændig trygt ved at tage højde for alle tænkelige farer, som kunne true kvindernes og familiernes liv. Det er nemt at se, at det moderne samfund med dets velfærd og overflod kan skabe en følelse af at der slet ikke findes en kold og indifferent virkelig verden udenfor familien og moderens kærlighed.

Den frigorte feministiske kvinde vil derfor ikke længere have nogen ide om, at hun behøver en mand til at beskytte hende og hendes børn mod en grum virkelighed. Hun kan forestille sig, at hun kan gøre livet perfekt alene gennem sin kærlighed og godhed, bare ved at være sig selv. Hendes tro på, at manden har en funktion kan forsvinde.

Kærlig moder

Kærlig moder med børn. Foto Youtube.

Det feministiske monster kan således være kaldt til live af mændene selv, fordi de har haft så stor success i deres bestræbelser på at gøre livet trygt og forud-sigeligt for deres kære ved at skabe den moderne teknologi og velfærds-samfundet.

Hvis afvisningen af den virkelige verden sker - og vor forestillingsverden istedet bliver domineret af smukke drømme - vil mandens arbejde, præstationer og bedrifter blive reduceret til nogle meningsløse selviske aktiviteter - en slags selvrealisering i lighed med bjergbestigning - og kvinden kan føle, at hans tilstedeværelse i hendes sfære er en uønsket indtrængen, som han insisterer på kun for sin egen skyld. Hvis faderen simpelthen gør, hvad han vil, fordi han har lyst - hvis hans arbejde og andre aktiviteter er fornøjelse, da vil de traditionelle kønsroller blive forbundet med aggression og undertrykkelse, således som feministerne fremstiller dem.

10. Fruerne i Forstæderne

Vi husker at den traditionelle arbejdsdeling kønnene imellem i ægteskabet gav manden pligt til at engagere den ydre virkelighed for derved at give kvinden mulighed for passe hjemmet og give sin kærlighed til børnene under deres opvækst i et beskyttet miljø.

Opvaske maskine omkring 1950-60

Opvaske maskine omkring 1950-60. Foto Pinterest.

Den historiske husmoder var en nøgleperson i familien, uden hvilken den ikke kunne fungere. For kun hundrede år siden skulle hun stå tidligt op - før resten af familien - og tænde op i komfuret i køkkenet og ovnen i stuen. Hendes indsats var afgørende for familiens velbefindende og helbred, idet hun fremstillede tøj og lavede mad ud fra råvarer. Nogle familier var heldige at have dygtige husmødre, medens andre måtte nøjes med mindre dygtige. At være husmor repræsenterede et stort ansvar for familien, som kunne give både anerkendelse og status.

Imidlertid, i halvtredserne var de materielle forhold for husmødre allerede meget betydeligt forbedret i forhold til tidligere tider. Mødrene kunne nyde godt af indlagt vand og el, støvsugere, røremaskiner, elektriske komfurer, køleskabe, centralvarme, elektriske strygejern, vaskemaskiner - ja nogle havde endda opvaskemaskiner. De kunne tage bilen til et supermarked eller andre butikker, hvor de kunne købe færdiglavet tøj, færdigbagt brød, mad i dåser lige til at varme op og meget mere. Det var ikke længere nødvendigt at være en dygtig husmoder, man skulle blot være en husmoder, og de nødvendige kvalifikationer indskrænkede sig groft sagt til at indstille en termostat og tænde og slukke elektriske kontakter.

Den nye husmoder-rolle tilbød meget ringe muligheder for at udmærke sig og aftvinge omgivelsernes respekt for dygtighed, opfindsomhed og energi. Det var i virkeligheden en utålelig tilværelse, som kunne gøre enhver dybt deprimeret.

Amerikansk vaskemaskine 1949

Amerikansk vaskemaskine 1949. Foto Pinterest.

Virkelige udfordringer er sådanne, hvori det er muligt at fejle. Når man står med sved på panden og tænker "Hvad nu?" mærker man at man eksisterer i tæt kontakt med den følelseskolde virkelighed, og når og hvis man er så heldig at løse problemet, vinder man selvtillid og øget respekt fra omverdenen. Det kaldes personlig udvikling.

Husmødrene i forstæderne var sure, og - noget unfair - gav de mændene skylden for deres utilfredstillende liv. De beundrede ikke deres mænd, som således holdt dem i gyldne bure, følte de.

Men, som vi husker, sønnens psykologiske udvikling tager sit udgangspunkt i at han ser at den almægtige moder tillader faderen i sin nærhed, at han tror at faderen har noget eller kan noget, som moderen beundrer og gerne vil have, og derfor ønsker han at vokse op og blive som faderen for at han kan fussionere med en, som ligner moderen.

Men mødrene i forstæderne beundrede ikke deres ægtemænd, som de noget uretmæssigt gav skylden for deres situation, sådan som kvinder nu gør. Dette forstyrrede sønnernes psykiske udvikling, for hvorfor skulle de ønske at blive som faderen, når han ikke havde noget, som moderen ønskede og beundrede?

James Dean i Vildt Blod

James Dean i Vildt Blod med sin karakteristiske hvide T-shirt med rund halsudskæring, båret under skjorten som en slags undertrøje. Filmen kom til Danmark i begyndelsen at 1960-erne. Foto Youtube.

Her trådte moderen til, hun forventede og krævede af sønnen at han skulle støtte hende i kampen mod faderen, og han skulle beundre hendes opfattelse af sig selv som en person med mange talenter og en stærk en personlighed, men som imidlertid blev forhindret i at udfolde disse af faderen. Sønnen, som nu var følelsesmæssigt afskåren fra faderen, kunne ikke andet end at følge hende, fordi det var nu hans eneste identitet i denne Verden at han var søn af denne kvinde.

De frustrerede forstadsfruers sønner blev de vrede unge mænd, som så genialt blev fremstillet i filmen "Vildt Blod" med James Dean i hovedrollen. Dens Engelske titel var endnu mere beskrivende: "Rebel without a Course". Det var som deres personlighed - deres superego, ville Freud sige - ikke var blevet færdigt, der manglede noget. De var vrede, men vidste ikke rigtigt, hvad de var vrede over.

11. De Fremmedgjorte Studerende

Schwarz mener at kunne spore de første tendenser til den "kritiske" moderne filosofiske retning, som kaldes post-modernisme, i holdningerne - eller mangel på samme - hos en gruppe studerende ved Harvard Universitetet, som psykologen Keniston studerede omkring 1960.

Kenneth Keniston Amerikansk socialpsykolog

Kenneth Keniston Amerikansk socialpsykolog 1930-2020. Foto Hail Science.

Post-modernismen er en bred betegnelse, som omfatter både feminismen og hele resten af den politiske korrekthed. Den postmodernistiske filosofi er først og fremmest rettet mod modernismen, som er oplysingstidens rationalitet. Den er "kritisk" mod ideer om en objektiv virkelighed og objektiv moral, de benægter at der findes objektiv universelle sandheder, menneskelig natur og objektiv fornuft.

Keniston fandt i 1960 en gruppe studerende ved Harvard Universitet, som var anderledes end de andre. Han kaldte dem "fremmedgjorte", fordi de afviste roller og værdier, som var typiske for voksne Amerikanske mænd. De unge mænd gennemgik en TAT test ud fra hvilken Keniston konkluderede at de alle havde en historie med dominerende mødre og afviste fædre.

Schwarz har udvalgt passager af Kenistons rapport om de studerendes holdninger, som han forbinder med postmodernistiske temaer for derved at sandsynliggøre at den politiske korrekthed udspringer fra forstads-fruernes afvisning af faderen i 1950-60'erne.

Afsnit med italic er Schwarz' udsnit af Kenistons rapport. Dertil er knyttet med fed skrift de tilsvarende post-modernistiske temaer, også udvalgt af Schwarz.

"Universet er grundlæggende tomt og meningsløst." (p 61)
Benægtelse af objektiv virkelighed.

"I et sådant pessimistisk, angstfremkaldende og dødt univers bliver sandheden nødvendigvis subjektiv og endda solipsistisk. De fremmedgjorte er tro mod logikken i deres opfattelse og accepterer næsten til sidste mand subjektiviteten og endog vilkårligheden i deres egne synspunkter." (p 62)
Subjektivisme, relativisme.

"Uanset hvilken følelse af mening et menneske måtte have, må det uundgåeligt være hans egen skabelse." (p 62)
Social konstruktionisme.

"Frem for alt har de foragt for dem, der "blinder sig selv" for "virkeligheden", for eksistensen af "from optimisme", overdreven tillid og let accept af de traditionelle sandheder i vores samfund. En del af vanskelighederne ved kommunikation kommer af tilsynekomsternes upålidelighed. Ikke alene er de fremmedgjorte enige i et udsagn som "Under menneskets smilende ansigt ligger en pøl af bundløs ondskab", men de bekræfter, at alle tilsynekomster er mistænkelige, hvad enten det er mennesker eller institutioner. Således kan intet accepteres til pålydende værdi, hver tilsynekomst skjuler modsatte potentialer under den." (p 67)
Dekonstruktion.

"Den etiske følge af vrede, hån og foragt er egeninteresse, og i den fremmedgjorte finder vi en særlig form for egocentricitet (p 66), der indebærer behovet for at bruge andre til deres formål - og den omvendte overbevisning om at det samme princip styrer ens medmenneskers handlinger, selv om disse er forklædte som styret af andre principper." (p 67)
Reduktion af den sociale proces til egen-interesse-politik.

"Alle lægger primært vægt på oplevelse og følelse, på søgen efter bevidsthed og kultivering af følsomhed og opmærksomhed - og de understreger yderligere vigtigheden af at udtrykke denne oplevelse.
Næsten til en mand understreger de, hvad jeg vil kalde æstetiske mål og værdier - de mål og værdier, hvis primære kilde er jeget, og hvis hovedmål er udvikling af følsomhed, bevidsthed og følelser."
(p 71)
Autenticitet.

"Med et sådant livssyn, må fornuften spille en sekundær rolle i forhold til følelse" (p 71)
Modstand mod fornuft og logo "centrisme".

"I kampen for følelser og lidenskab er to fjender: Først overdreven rationalitet og selvkontrol, og for det andet socialt pres, som begrænser uafhængighed." (p 72)
Modstand mod ekstern og internaliseret social kontrol.


"De fremmedgjortes individualisme er - den udenforståendes ensomme individualisme, manden, der fysisk lever i sit samfund, men forbliver psykologisk adskilt fra det." (p 73)
Marginalitet.

"Fjenden er hele status quo - ikke kun skadelige aspekter af den sociale orden, som skal ændres for at muliggøre forbedring, men hele den sociale og kulturelle etos." (p 78)
Generaliseret raseri mod samfundet.

"Resultatet er diffusion og fragmentering af følelsen af identitet, en oplevelse af dem selv som amorfe, utydelige og uorganiserede - for så vidt de har en klar følelse af sig selv, defineres den næsten udelukkende af, hvad de er imod, hvad de foragter, af grupper, som de ikke ønsker at tilhøre, og værdier, som de betragter som tågede." (p 186)
Fragmentering af identitet, negativ selvdefinition.

"Frygt og modvilje mod konkurrence - hvilket fører til en næsten fuldstændig afvisning af det Amerikanske samfunds konkurrence forretningsetik, til en modvilje mod og undgåelse af sociale situationer med konkurrence kvalitet og til den fortsatte opfattelse af at konkurrence og rivalisering, skønt allestedsnærværende, er ødelæggende for alle berørte." (p 176)
Afsky for aggressivitet og konkurrence.

"En central arv fra barndommen for de fleste af de fremmedgjorte unge mænd var den dybe overbevisning om, at voksne mænd - som repræsenteret af deres egen far - ikke skulle efterlignes, og den yderligere tro på at voksenlivet generelt var katastrofalt, for så vidt det betød at blive som deres fædre." (p 178)
Fornægtelse af faderen.

"I deres fantasier - finder vi en overdrevet drøm om lyksaligheden i tidlige mor-søn-forhold, om virkelighedens mødres evne til at forsørge mænd fuldstændigt, om det fuldstændige fravær af forskelle mellem selv og objekt." (p 189)
Appel om fusion, forherligelse af moderen, afvisning af sondring mellem subjekt og objekt.

"For mange fremmedgjorte studerende udvides afvisningen af at blive vokse til afvisning af voksen seksualitet - disse unge finder det, som vores samfund definerer som et "normalt" seksuelt forhold mellem mand og kvinde, skræmmende og vanskeligt. Nogle af disse vanskeligheder er almindelige for sene teenagers - men de forstærkes af deres grundlæggende modvilje mod "initiativ", mod "aktivitet" - alle kvaliteter som kulturelt defineres som en del af den mandlige kønsrolle." (p 199)
Vanskeligheder med at udvikle mandlig heteroseksuel orientering.

"Et særligt afgørende aspekt af de fremmedgjortes fiasko i at tilegne sig kulturen er - deres systematiske underminering af undertrykkelse og benægtelse, to af de mest almindelige tilpasningsteknikker i vores samfund (og sandsynligvis i alle samfund)." (p 197)
Fascination af den "mørke side" af livet og samfundet.

Keniston fortæller at han i sin TAT analyse af de fremmedgjorte studenter igen og igen stødte på et karakteristisk tema. Det drejede sig om en bemærkelsesværdig familiekonstellation, hvori faderen blev betragtet som svag og følelsesmæssigt fjern, og moderen blev set som energisk, magtfuld og fuld af vitalitet.

Mænd i grå jakkesæt på vej til arbejde i halvtressernes USA

Mænd i grå jakkesæt på vej til arbejde i halvtressernes USA. Foto Foundation for Economic Education.

I den typiske familiehistorie kom forældrene fra traditionelle familier, præget af stærke fædre, som de idealiserede. Men som produkter af deres tid forsøgte de at finde nye veje i den forstand at de søgte at skabe nye kønsroller, der ville gøre det muligt for dem at realisere sig selv mere fuldstændigt. De begyndte deres ægteskab med disse høje idealer, herunder troen på muligheden for nye roller for kvinder. Men det lykkedes ikke for dem. Faderen opgav sine tidlige ideer og helligede sig en karriere, der gjorde det muligt for ham at tjene så mange penge som muligt. Han blev kort sagt "corporation man". Moderen opgav håbet om en karriere, der tillod hende at udnytte sine talenter, og blev husmoder.

Efterhånden som tiden gik, blev faderen mere og mere involveret i sin karriere, der fjernede ham mere og mere - fysisk og psykisk - fra familien. Moderen tænkte mindre og mindre på ham. Han støttede hende ikke i tilstrækkelig grad i hendes håb om at realisere sig selv, mente hun. Han var heller ikke meget af en rigtig mand. Han var helt bestemt heller ikke den mand, som hendes fader var. Hun tog sønnen som en følelsesmæssig erstatning for sin mand, trak ham meget tæt ind til sig, delte sin skuffelse over sit ægteskab og sin mand med ham og gav ham ansvaret for at opfylde de håb, som hun stadig havde i sit liv.

Tom Rath og andre mænd i grå jakkesæt på vej til arbejde i halvtressernes USA

Faderen og andre mænd i grå jakkesæt på vej fra forstæderne til deres arbejde i halvtressernes USA. Foto Life.

Det blev således slået helt fast for sønnen at faderen med bestemthed ikke havde noget, som moderen beundrede og gerne ville have. Hun hverken respekterede eller beundrede ham. Derfor indså sønnen at der ikke meget ide i at vokse op og blive som sin fader. Men af biologiske grunde kunne han heller ikke vokse og blive som sin moder, og derfor blev han fanget i ingemandsland og udviklingen af hans super ego - som er hans personlighed - gik derfor i stå, og han blev en af Kenistons fremmedgjorte studenter.

12. Corporation Man

Gregory Peck i rollen som The Man in the Gray Flannel Suit

Gregory Peck i rollen som The Man in the Gray Flannel Suit. Foto A Continuous Lean.

En af forstadsfruernes anklager mod deres mænd - som bliver gentaget af sønnerne - var at de havde solgt deres sjæl, som anonyme medarbejdere i de nye store corporationer var deres holdninger til fals for den højstbydende. Mændenes dilemma bliver beskrevet i Sloan Wilsons roman fra 1955 "The Man in the Gray Flannel Suit", som hurtigt kom som film.

Hovedpersonen, Tom Rath, ønsker at tjene flere penge for at understøtte sin famlie og han får et job i en af de nye fjernsynskanaler. Han får til opgave at skrive en tale for topmanageren, Hopkins. Tom Rath bliver inviteret til Hopkins' private hjem for at diskutere talen. Han bliver modtaget med den mest udsøgte høflighed af Hopkins selv, som byder ham en drink. Schwarz citerer hvordan Hopkins udtrykker sin beundring for Toms manuskript:

"Vidunderligt!" udbrød Hopkins pludselig.

Tom vendte sig om.

"Fantastisk," sagde Hopkins endnu højere. Hele hans ansigt strålede af tilfredshed. "Du har virkelig fornemmelsen af det!"

"Jeg er glad for, at du kan lide det," sagde Tom beskedent.

"Det synger virkelig," sagde Hopkins entusiastisk. "Det er bemærkelsesværdigt, at du kan klare det så godt første gang!"

"Det er faktisk det andet udkast," sagde Tom. "Mr. Ogden gav mig nogle forslag"

"Hjertet i denne ting er helt rigtig!" sagde Hopkins. "Lad os nu bare gennemgå det sammen. Har du medbragt en kopi?"

Sætning for sætning pillede Hopkins hele talen fra hinanden. Da han var færdig, havde han bedt om ændringer i næsten alle afsnit. "Nå" konkluderede han, "Du har bestemt gjort et storslået job! Du skal bare ordne de detaljer, som vi har udarbejdet, og lad os så se på den igen om et par dage. Vil onsdag være for tidligt?"

Tom skyllede sin drink ned og undskyldte sig - Han var halvvejs til Grand Central Station, før han fuldt ud indså at Ogden og Hopkins simpelthen havde fortalt ham det samme på to forskellige måder: at han skulle omskrive talen. På trods af dette havde Hopkins på en eller anden måde gjort ham ivrig efter at prøve. Nå, tænkte han beundrende, jeg har altid hørt at han kunne køre mænd og få dem til at kunne lide det.


Tom Rath tænkte videre: Det som skal huskes er dette, tænkte han: Hopkins vil have mig til at være ærlig. Men når man kommer helt til bunds i sagen, hvorfor ansatte han mig? For at hjælpe ham med at gøre, hvad han vil gøre - det er naturligvis derfor, at enhver mand ansætter en anden. Og hvis han finder ud af, at jeg er uenig i alt, hvad han vil gøre, hvilken gavn er jeg da for ham? Jeg burde sige op, hvis jeg ikke kan lide det, som han gør, men jeg vil gerne spise, og så, som en halv million andre fyre i grå flannel jakkesæt vil jeg altid lade som om jeg er enig, indtil jeg bliver stor nok til at være ærlig, uden at blive ødelagt. Dette er ikke slyngelagtigt, det er bare at være smart.

The Man in the Gray Flannels Suit

The Man in the Gray Flannels Suit. Foto Promotional Film Poster Wikipedia.

Disse citater fra Sloan Wilsons roman illustrerer at forstad-hustruernes og deres sønner havde ret. Deres ægtemænd og fædre, som arbejdede i de nye store firmaer, måtte til en vis grad sælge sig selv. De kunne ikke bare gøre tingene på deres egen måde. De var virkelig nødt til at tilpasse sig fordi de nye store virksomheder var meget forskellige fra deres fædres landbrug og små butikker. Sandsynligvis havde mændene været så letsindige at dele deres oplevelse af modgang på arbejdet med deres hustruer, men i stedet for solidaritet fik de foragt, som hustruerne gav videre til sønnerne.

Nogle mener at der virkelig er noget feminint over de nye store corporationer. Schwarz citerer General Electric's træningsprogram: "Hvis lederens opgave ikke så meget er arbejde som at styre andres arbejde, følger det, at det at komme godt ud af det sammen med andre mennesker er den aller-vigtigste færdighed af alle." Og at behage og tilpasse sig er jo en del af den kvindelige stil.

Det kræver en høj grad af tilpasning og gensidig accept at udvikle og producere komplicerede maskiner og anlæg, som for eksempel elforsyning, fjernsyn, støvsugere, røremaskiner, elektriske komfurer, køleskabe, centralvarme, elektriske strygejern og vaskemaskiner. Et sammenskrab af alfa-hanner ville aldrig have været i stand til gennemføre dette.

De mange "corporation men" fra forstæderne var simpelthen rigtige mænd, som var besluttet på at tjene nogle penge for at understøtte deres familier, "whatever it takes", som det siges. Og hvad er der egentlig i vejen med det? De gjorde deres yderste for familien og kunne ikke alene gøre for at deres hustruer havde svært ved at finde mening i tilværelsen.

13. Døtrene

Sønnerne af de frigjorte forstads-hustruer var svage, fordi de ikke kunne udvikle stærk personlighed gennem identifikation med en værdsat fader. Sønnens identification med sin magtfulde moder måtte af åbenlyse grunde blive delvis og ufuldstændig.

Venus fra Laussel

Venus fra Laussel er fundet under et klippeudhæng ved Laussel i Dordogne ikke langt fra Lascaux i Frankrig. Stedet antages i dag at have været et kultsted for en modergudinde. Den stammer fra istiden og det kan ikke afgøres om den er skabt af Cro Magnon eller Neandertal mennesker.

Men ingen sådanne restriktioner gjaldt for datteren. Hun behøvede ikke at beundre faderen for at opnå styrke. Hun kunne identificere sig direkte med den oprindelige moders fantastiske magt. Hun adopterede uden problemer mødrenes nedværdigelse af faderen.

Moderen drog hende tæt ind til sig som sin fortrolige veninde i fordømmelsen af sin mand.

Faderen repræsenterede alt hvad der var dårligt. Hans præstationer var dårlige, og hans fiaskoer var endnu dårligere, hans tilstedeværelse var dårlig, men hans fravær var utåleligt. Hvad han end gjorde var dårligt, og hvad han ikke gjorde beviste blot hans fiasko.

Døtrene i dette dysfunktionelle menageri er blevet den hårde kerne i den politiske korrekthed og postmodernismen.

14. Den Dybe Strøm mod de Hvide Mænd

Black Lives Matter optøjer i US

Black Lives Matter optøjer i US. Foto prruk.org

En pensioneret styrmand fortalte mig engang at for mange år siden, da de lå ved Saigon i en længere periode, talte han med en ung kvindelige studerende om løst og fast.

Hun introducerede emnet, hvilket type mand som Vietnamesiske kvinder inderst inde ville foretrække, hvis de havde valget, en Vietnamesisk mand eller en mand af Europæisk type? Selvfølgelig, der er brådne kar alle vegne, nogle er alkoholikere, nogle er veluddannede, andre er ikke, og så videre - men alt andet lige? Hun var ikke i tvivl om at en Vietnamesisk kvinde typisk ville foretrække en Europæisk type. De gav en bedre følelse af sikkerhed, mente hun.

At vinde kvinders kærlighed er den dybeste motivation for alt hvad mænd gør, herunder arbejde, opdagelser og præstationer. Ikke blot hos vestlige mænd, men hos alle mænd - men ofte ubevidst. Det fylder formentlig langt, langt mere i mænds tanker og navnlig følelser end for eks. harme og forargelse over fortidens slaveri, hvide politi-betjentes brutalitet mod andre mænd eller de industrialiserede landes formodede udbytning af udviklingslande.

Black Lives Matter optøjer i US

Statue af Christoffer Columbus som er væltet ned fra sin sokkel i Minnesota State Capitol. Det er temmelig sikkert at gerningsmændene ikke har udført denne ødelæggelse, fordi de fulgte specielt godt med i historieundervisningen i skolen. Den er et udtryk for had mod de hvide mænd og hele den Vestlige civilization og historie. Foto Darran Thompson Native News Online.org

Styrmanden havde siden talt med mange venner og kollegaer fra hele Verden og det var det gennerelle indtryk at næsten overalt i Verden ville kvinder foretrække mænd af en europæisk type - alt andet lige - hvis de havde valget.

De Vietnamesiske, Syd-Amerikanske, Asiatiske og Afrikanske mænd og alle andre etniske mænd ved det instinktivt - sandsynligvis ubevidst - og dybt i deres hjerter nærer de en dyb modvilje mod hvide mænd og alt hvad de står for, inclusive hele den Vestlige civilization og historie. De vil aldrig tilgive os, lige meget hvor mange undskyldninger, friheder og rettigheder de får tilstået.

De igangværende massakrer mod kristne over hele verden er ikke kun motiveret af Koranens ord, men også af, at kristendommen opfattes som en del af de forhadte hvide mænds kultur.

Derfor er det sandsynligt at hele den globale kampagne mod hvide mænd, som vi idag ser udfolde sig, ultimativt er dreven af andre etniske mænds ubevidste, afmægtige følelse af at være for evigt handikappet i deres bestræbelser for at vinde attraktive kvinders kærlighed - selvom de er blevet lovet at alle skal være lige.

15. Link og Litteratur

Masculinity and the meaning of work: A response to manichean feminism af Howard S. Schwartz School of Business Administration Oakland University.
Society Against Itself: Howard Schwartz On The Suicide Of Western Civilization The Brussel Journal.
The War Against Boys The Atlantic.
Postmodernismen Wikipedia.
"The Revolt of the Primitive - An Inquiry into the Roots of Political Correctness" by Howard S. Schwarz - Praeger Westport Connecticut - London.
Til start
20201022

Passed W3C Validation