Forside DH-Debat

Overbefolkningen - Den Globale Udfordring

1. Befolknings-eksplosionen 2. Demografisk Transitionsmodel
3. Vestens Faldende Fødselsrate 4. Malthus' Teori
5. Ehrlich's Befolkningsbombe 6. Malthus og Ehrlich
7. Voksende Befolkning 8. Soylent Green
9. Litteratur

1. Befolknings-eksplosionen

Demografisk prognose for Verdens befolkning

Demografisk prognose for Verdens befolkning

Overbefolkningen er den dybere årsag til hungersnød, borgerkrige - og flygtninge. "Når krybben er tom, bides hestene", som man siger.

Overbefolkningen vil skabe revolutioner og borgerkrige, som igen vil producere en konstant strøm af flygtninge.

I moderne tid er Jordens befolkning vokset enormt, og det har gjort os sårbare overfor selv mindre klima-ændringer.

Klima-ændringer fremkommer tilsyneladende af naturlige årsager, på grund af solplet-aktivitet, mangel på samme, variationer i skydække, ændrede havstrømme og ændret albedo på grund af øget eller mindsket isdække, ændret bevoksning eller øget bymæssig bebyggelse.

Niger
7,75
Mali
7,29
Uganda
6,77
Afganistan
6,53
Burundi
6,33
Yemen
6,32
Burkino Faso
6,28
Congo Dem. Rep.
6,20
Angola
6,12

Afrikanske kvinders fertilitets-rate (2005-2010) Børn per kvinde.

Men uanset årsagerne, gør overbefolkningen nationerne særligt følsomme overfor selv små ændringer i klimaet. Blot en enkelt dårlig høst kan bevirke, at yderligt placerede bønder må gå fra hus og hjem, og millioner må gå sultne i seng.

Overbefolkningen er klodens styrende problem, ondets rod så at sige.

Demografi eller befolkningslære er videnskaben om befolkningers størrelse, deres sammensætning efter køn alder, ægteskabelig stilling med videre.

Videnskabsmænd i denne disciplin forudser, at i 2013 vil Verdens befolkning nå de syv milliarder, i 2028 vil vi være otte milliarder, i 2054 ni milliarder, og i år 2200 forventes vi at nå de ti milliarder mennesker på denne planet.

Det fremgår af grafen, at langt den største befolkningstilvækst vil finde sted i udviklingslandene.

The world population clock 26-10-2009

The World Population Clock 26-10-2009.

Nogle eksperter siger, at det vil ikke være noget problem. Den menneskelige opfindsomhed, som har tjent os så godt hidtil, vil finde måder at løse problemerne på. Andre forudser alvorlige konsekvenser for miljøet og for menneskers sundhedstilstand.

Da Verden i 1918 slikkede sårene efter Første Verdenskrig og den spanske syge, var vi omkring 1.8 milliarder mennesker på planeten. I dag er vi tæt på 6.8 milliarder. Det svarer til noget nær en firedobling på 100 år. Når vi ser dette i et langt historisk perspektiv, kan man roligt sige, at befolkningstallet er eksploderet.

Marked et sted i Afrika syd for Sahara

Marked et sted i Afrika syd for Sahara.

Fossile brændstoffer er det moderne samfunds hjerteblod. Halvfjerds procent af olien bruges til transport. Enorme mængder bruges som energikilde ved fremstilling af kunstgødning og sprøjtegifte og som råstof for plastic. Grundlæggende kan vor moderne økonomi beskrives som en gigantisk proces, som omdanner hydrocarbon til energi og calorier.

Det er alle nationers mål at udvikle sig til et lignende økonomisk og teknisk niveau som USA, Japan og de Europæiske nationer.

Men når vi bliver syv til ti milliarder mennesker på kloden, og de alle skal have en livsstil og et forbrug på noget nært vestligt niveau, vil det blive en enorm belastning for Verdens miljø. Utallige fisk, dyrearter og planter vil uddø. Vi vil få alle former for forurening, og klimaet kan blive værre end nogen sinde. Verdens fossile reserver vil forsvinde i et kæmpemæssigt sug, sikkert i løbet af nogle få generationer.

Derfor er det ikke rigtigt at tie om befolknings-tilvæksten og kun tale om klimaet.

Befolknings-tilvæksten er størst i udviklingslandene.

Hungersnød i Afrika - måske  i Etiopien

Hungersnød i Etiopien.

Verdens nationer kan rangordnes efter fertilitets-rate, altså antal børn per kvinde. Listen anføres af Niger, Mali, Uganda, Afganistan og Somalia, som alle præsterer seks til syv børn for hver kvinde. De Palæstinesiske Teritorier ligger også højt på ranglisten med 5,6 børn for hver kvinde.

Det højst scorende Europæiske land er Færøerne, der indtager nummer 101 på ranglisten med 2,44 børn per kvinde. Danmark ligger nummer 165 skarp forfulgt af Finland med omkring 1,7 børn per kvinde i gennemsnit.

14 millioner af Etiopiens 85 millioner indbyggere skal i år have hjælp for at overleve. Program-medarbejder hos FN's Fødevareprogram, WFP, Fithanegest Gebru, som selv er Etiopier, er ikke i tvivl om hvorfor: "I mit liv er befolkningen vokset fra 25 millioner til 85 millioner. Vi er simpelthen blevet for mange mennesker."

Abby Maxman, landedirektør for hjælpeorganisationen Care i Etiopien, mener, at befolkningsproblemet er undervurderet:

Børn i Ethiopien

Børn i Ethiopien.

"I 2025 vil der være 120 millioner indbyggere i Etiopien. Hvad vil det betyde for fødevareforsyningen?" (citat fra artikel i JP - se link nedenfor)

I december 2009 vil Verdens ledere samles i København for at diskutere Verdens klimaproblem. Men det grundlæggende problem er overbefolkningen, og det vil de ikke tale om, ihvertfald vil de kun gøre det rent forbigående.

Menneskene udnytter Verdens resourcer til noget nær den sidste kvadratmeter dyrkbar jord og den sidste dråbe rent ferskvand. Netop derfor kan det blive katastrofalt med nogle få graders temperaturstigning og nogle få meters stigning af havoverfladen.

Verdens ledere ønsker tilsyneladende ikke at se det virkelige problem i øjnene, og de ønsker ikke at angribe det direkte. Kun Kina har taget fat om problemet med deres et-barns politik.

2. Den Demografiske Transitionsmodel

Indenfor økonomien har man i Vesten loven om udbud og efterspørgsel og teorien om de selvregulerende markedskræfter, som tillader Vestens ledere i det store og hele at overlade økonomien til forretningsmændene og lade den udvikle sig "naturligt".

Vedrørende demografi har politikerne også en formel, som tillader, at de lader befolknings-udviklingen passe sig selv. Den kaldes "Den Demografiske Transitions Model" (DTM). Det er en model fra 1940, som blev formuleret under indtryk af den historiske udvikling i Europa og USA.

Den demografiske transitions-model Menneskemængde

Til venstre: Den demografiske transitions-model
Til højre: Menneskemængde.

DTM modellen forklarer, at et lands befolkning naturligt udvikler sig gennem fire stadier:

Stadie 1 - I det oprindelige primitive samfund har befolkningen en høj fertilitets-rate, men også samtidig en høj dødelighed. Der fødes mange børn, men de dør også tidligt. Fødsel og dødsfald er i balance, dog med en stor fluktation.

Stadie 2 - Under det næste udviklings-stadie lykkedes det at forlænge levetiden markant, med antibiotika, rent vand, vacinationer og lignende. Fertilitets-raten vedbliver at være høj. Derfor stiger befolkningtallet eksplosivt. Typisk for Afrika syd for Sahara og Afganistan.

Stadie 3 - Døds-raten når et minimum. Forældre kommer til erkendelse af, at de fleste børn overlever, og fertilitets-raten begynder at falde. Befolkningen fortsætter med at øges, men med mindsket vækst. Typisk for denne gruppe er eksempelvis Brasilien.

Stadie 4 - Dødsraten har stabiliseret sig på lavt niveau. Fertilitets-raten har ligeledes stabiliseret sig på et lavt niveau. Der fødes få børn, men til gengæld overlever de næsten alle og får et langt liv. Dette stadie er karakteristisk for de højt udviklede nationer i Europa og USA.

Flygtninge fra 1994 massakren i Rwanda ødelagde et stort område skov

Flygtninge fra 1994 massakren i Rwanda ødelagde et stort område skov.

Til støtte for DTM teorien nævnes ofte en række lande, som har oplevet et fald i fertilitets-raten på over 40%, uden direkte indgreb fra regeringen. El Salvador, Panama, Jamaica, Mexico, Indonesien, Malaysia, Syd Afrika og Indien er eksempler på sådanne lande.

Contra den demografiske transitionsmodel: DTM modellen blev oprindeligt udviklet for at forklare den befolknings-mæssige udvikling i Europa og USA siden starten af den industrielle revolution. Den kan ikke uden videre ophæves til at være almengyldig og forklare og forudsige udviklingen for alle Verdens nationer og kulturer.

Undergrundsbane i Tokyo i myldretiden

Undergrundsbane i Tokyo i myldretiden.

- Den industrielle revolution havde sin oprindelse i Europæisk kultur, og det kan den demografiske udvikling også meget vel også have haft.

- Den Europæiske samfunds-udvikling fandt sted sammen med og i takt med den industrielle revolution. De moderne udviklings-lande står derimod overfor en fuldbyrdet industriel udvikling. I alle forretnings-områder findes der allerede store internationale firmaer med erfaring, som kan gøre alting bedre.

- Faldet i dødsraten og fødselsraten i Vesten fandt sted over to hundrede år. Man forventer anderledes hurtige resultater hos moderne udviklings-nationer.

- I Europa blev befolkningspresset lettet ved emigration til især Amerika, Australien og New Zealand. De moderne udviklings-nationer kan i almindelighed ikke lette presset på denne måde.

Overfyldt Indisk tog

Overfyldt Indisk tog.

- Mange mener, at den dramatiske stigning i befolkningstallet i mange fattige lande er forårsaget af import af vestlig medicin, mere end den er forårsaget af egentlig udvikling.

- Mange nationer synes at "blive hængende" i stadie 2 eller stadie 3. Det synes at vise, at en vedvarende "naturlig" udvikling er en umulighed.

- Kvindernes ligestilling var en afgørende faktor for det faldende fødselstal i Europa. Denne forudsætning er ikke til stede i muslimske nationer. For eksempel er det årtier siden, at Saudi Arabien blev velhavende, men deres kvinder har stadig en komfortabel fertilitets-rate på 3,83 børn per kvinde

Den kinesiske et-barns politik

Den kinesiske et-barns politik.

Forestillingen om, at DTM modellen er en slags naturlov, som vil ordne befolkningtallet til det bedste uden egentlig indgriben fra landets ledere, er mere en ønske forestilling, end det er virkelighed.

Tag for eksempel Kina; Hvis regeringen i dette land havde ladet befolkningens størrelse udvikle sig "naturligt", ville landets økonomiske udvikling ikke have været mulig. Før der havde instillet sig nogen form for ligevægt mellem fødsels-rate og døds-rate, ville det hele have været gået under i hungersnød, strejker og regionale løsrivelser.

3. Vestens Faldende Fødselsrate

Fertilitets-raten hos de Europæiske kvinder er faldet dramatisk i løbet af de sidste par årtier. Værst står det til i Øst- og Syd Europa, hvor kvinderne næsten er holdt op med at føde børn.

Moderne frigjort kvinde, som bestemmer over sin egen krop Unge værnepligtige mænd - nationen og militæret bestemmer over deres krop og deres liv

Til venstre: Moderne frigjort kvinde, som bestemmer over sin egen krop.
Til højre: Unge værnepligtige mænd - nationen og militæret bestemmer over deres krop og deres liv.

Dette sælsomme demografiske selvmord finder sted lige foran vore øjne. Denne gåde vil komme til at hjemsøge den historiske forsknings korridorer i de århundreder, som kommer.

Hvorfor valgte de Europæiske folk at holde op med at eksistere? De var Verdens førende folkeslag kulturelt, teknisk og økonomisk. De var rige, som aldrig før. De blev ikke erobret af fremmede folkeslag eller hjemsøgt af dødelige sygdomme.

De valgte blot at holde op med at få børn, og derved forsvandt de stille og roligt fra historien.

Muslimske teen-age brude i England Frigjort europæisk teen-age pige.

Til venstre: Muslimske teen-age brude i England.
Til højre: Frigjort europæisk teen-age pige.

Der er næppe tvivl om, at den lave Europæiske fertilitets-rate er forbundet med sådanne kulturelle fænomener og begreber som "Kvindernes Frigørelse" og "Kvinders ret til at bestemme over deres egen krop".

Moderne unge kvinder (og mænd) skal først have deres uddannelse på plads. Efter tre hårde år i gymnasiet, må de simpelthen ud at se Verden, møde nye venner og have anderledes oplevelser.

Thomas Malthus 1766 - 1834

"I et land ville der ikke længere være mennesker, som kunne nyde et dagligt glas vin og en engelsk bøf til middag"

Thomas Malthus

Derefter kommer mange år på Universitet eller lignende uddannelses-steder, hvor det også vil være forstyrrende - også for det sociale liv - at være gift og have børn. Når uddannelsen er på plads, og de har fundet et arbejde, vil de gerne giftes og have børn - når de altså finder den rette. Men nogle finder aldrig den eneste ene, selv efter mange års ihærdig søgen.

Men det er et af naturens luner, at kvinders evne til at blive gravide er størst, når de er teen-agers eller først i tyverne. Når en kvinde først bliver mere end tredive år gammel kan det være vanskeligt at blive gravid, også selv om hun har en god motivation.

Desuden vil mange kvinder - men ikke alle - til den tid have en karriere stilling, og de finder det ofte ubekvemt at have mere end et barn.

I EU mener man, at en fertilitets-rate på 2,1 netop svarer til en stabil befolkningsmængde. Alle Europæiske nationer undtaget Færøerne ligger langt under. For eksempel har Ukraine en rate på 1,26, Rusland 1,41, Italien 1,31 og kvinder, som er registreret som danske statsborgere, får omkring 1,74 børn per kvinde i gennemsnit.

Frankrig
1,98
Irland
1.85
Norge
1,78
Danmark
1,74
Sverige
1,67
UK
1,66
Holland
1,66
Tyskland
1,41
Rusland
1,41
Grækenland
1,37
Spanien
1,31
Italien
1,31
Polen
1,28
Ukraine
1,26

Europæiske fertilitetsrater (2005-2010).

Nu kan man jo mene, at det er ikke Verdens undergang, at en enkelt generation ikke får så mange børn, som tidligere generationer fik. Vore forældre og bedsteforældres generation i første halvdel af det tyvende århundrede havde mange og store børneflokke. Fem eller seks børn per kvinde var meget almindeligt, og der var også mange børneflokke på mere end ti søskende. Det var en stor ekspansion af befolkningstallet, og en mindre talrig moderne generation vil blot skabe lidt modvægt.

Det er jo ikke noget formål i sig selv hurtigst muligt at fylde hver eneste kvadratmeter land op med mennesker, og nyttiggøre hver eneste liter rent vand.

Livet er mere interessant og romantisk, når der stadig er fisk i vandet, fugle i luften og rådyr i skoven.

Men sagen er, at danskerne er ikke alene i Danmark. Politikerne har inviteret en mængde muslimer til at bo i landet, og de vil gerne fylde det op med deres egne så hurtigt som muligt. Hver kvadratmeter, vi ikke reserverer for os selv, vil de tage i besiddelse. Når de bliver mange nok, vil de overtage hele landet.

To muslimske kvinder på indkøb i den engelske by Blackburn

To muslimske kvinder på indkøb i den engelske by Blackburn.

De muslimske indvandrere og deres børn fra Mellemøsten og Afrika føder 3-5 gange så mange børn som etniske Danskerne og Europæerne i øvrigt. Derfor vil denne befolkningsgruppe være den største i landet, når de etniske danskerne med matematisk sikkerhed kommer i mindretal inden år 2050, hvis indvandringen fortsætter som nu. Ophørte den i morgen og fortsatte på nul uden udvisning af andet end én gang afviste, skal der lægges 10-12 år til prognosen, før det endelige magt skifte sker.

Denne prognose forudsætter dog, at muslimerne er demokrater, hvad Islam overhovedet ikke er. De fremfører tværtimod at deres gud, Allah, laver lovene, og menneskene adlyder dem.

Længe inden år 2050 vil de udgøre flertallet indenfor politi og militær. De vil kun have et skævt smil til overs for de gråhårede gammel-danskeres naive forestillinger om demokrati.

Muslimer angriber etnisk englænder Uroligheder i Paris 2009 - Muslimer angriber etnisk franskmand

Til venstre: Muslimer angriber etnisk englænder.
Til højre: Uroligheder i Paris 2009 - En etnisk franskmand har problemer.

Således er situationen overalt i Europa.

Vicepræsidenten for det Tyske "Statistischen Bundesamtes", Walter Radermacher, udtalte på en presskonference i Berlin: "Tilbagegangen i befolkningen (etniske tyskere) kan ikke mere standses, det vil blive en muslimsk stat inden år 2050."

Den gennemsnitlige fertilitets-rate for etnisk engelsk kvinde er 1,1 børn per kvinde, medens fertilitet raten for en muslimsk kvinde i England er 4,1 børn per kvinde. Den engelske presse skrev for nyligt, at det mest populære navn for nyfødte drengebørn, "Jack", i nær fremtid vil blive overhalet af "Mohammed". Det indikerer, at England i en ikke alt for fjern fremtid vil blive en Muslimsk nation.

Muammar Abu Minyar al-Gaddafi

"Der er tegn på, at Allah vil skænke sejr til Islam i Europa uden sværd, uden kanoner, uden erobring."

Muammar al-Gaddafi.

Etniske Belgiske kvinder har i gennemsnit 1,7 børn per kvinde, medens muslimske indvandrer kvinder fra Marokko, som lever i Belgien, får i 3,25 børn per kvinde.

I Frankrig har kvinder, registreret som franske statsborgere, en gennemsnitlig fertilitets-rate på 1,98, hvilket umiddelbart lyder ret rimeligt. Men det er påvirket af et meget stort antal muslimske kvinder fra Nord Afrika, som siges at have en fertilitets-rate på omkring 8,1. Så de etnisk franske kvinder har sikkert en rate på omkring 1,0 børn per kvinde.

I Holland siges det, at halvdelen af alle nyfødte er født af muslimske mødre, og sådan kunne man blive ved med at opregne de Europæiske folk en efter en. Israel har problemet, og om føje år vil de palæstinesiske kvinder have virkeliggjort den arabiske drøm. Også i Indien har den muslimske del af befolkningen en markant højere fertilitet end hinduerne.

Også i forhold til dette problem har politikerne en formel, som tillader dem intet at foretage sig og lade historien gå sin gang. Politikerne er nemlig sande demokrater og anti-racister, de er kompromis-løse tilhængere af den personlige frihed og ikke mindst religionsfrihed. De mener, at beslutningen om, hvor mange børn borgerne gerne vil have og hvilken Gud, de vil tro på, så sandeligt et personligt anliggende, som ikke angår politikerne og regeringen.

Muslimk demonstration i Holland Muslimk demonstration i England

Til venstre: Muslim demonstration i Holland.
Til højre: Muslim demonstration i England.

Og således går de Europæiske folk sagtmodige mod deres skæbne, lidt urolige for hvad der venter dem ved vejs ende, men uden nogen virkelig modstand.

ramme

4. Thomas Malthus' Teori om ubegrænset Befolkningsvækst

I 1798 udgav Thomas Malthus, anonymt, sit opsigtsvækkende værk "An Essay on the Principle of Population". Han viste, at befolkningstallet altid vil have en tendens til at vokse hurtigere end produktionen af fødevarer.

Thomas Malthus Grafisk fremstilling af Malthus teori

Til venstre: Thomas Malthus.
Til højre: Grafisk fremstilling af Malthus teori.

Derved vil den enkeltes levefod blive stadig ringere, og tilsidst vil der udbryde omfattende hungersnød.

Han påviste, at i det "naturlige" menneskelige samfund er der en modsætning mellem kønsdriften, ønsket om at få efterkommere, og ønsket om øget levestandard og mere mad.

Overfyldt bade strand

Ovefyldt badestrand i Quingdao i Kina.

En modsætning, som han mente, var overset af Rousseau og andre af datidens filosoffer, som ville frigøre individerne fra det organiserede samfunds lænker og skabe samfundsmæssige forhold i overenstemmelse med menneskets frie natur.

Rousseau var en stor inspiration for den franske revolution og dermed for det liberale kapitalistiske samfund, vi kender i dag.

Thomas Malthus mente, at fødevare produktionen var begrænset af det eksisterende landbrugsareal, vejret og bøndernes færdigheder. Folketallet derimod, ville have en tilbøjelighed til at udvikle sig langt hurtigere på grund af mennesket naturlige tilbøjelighed til sex og familie.

Undergrundsbane i myldretiden

Ovefyldt subway.

Sult og sygdom vil derfor med nødvendighed reducere antallet af mennesker til et bæredygtigt niveau. Enhver øgning af fødevareproduktionen vil kun muliggøre, at endnu flere mennesker vil kunne henslæbe et liv fyldt med sult og fattigdom.

Han argumenterede ikke for prævention eller tvungen børne-begrænsning. Men det ligger i hans præmisser, at fødselskontrol vil blive nødvendig i det virkelig lange løb. Det er helt klart, at han mente, at man kan ikke overlade folketallet til menneskets "naturlige" tilbøjeligheder.

Contra Malthus' teori om ubegrænset befolkningsvækst: Malthus betragtes ofte som en overmåde pessimistisk dommedagsprofet.

Den malthusianske befolkningskatastrofe vil ikke indtræffe, fordi alle Jordens folk af sig selv vil begrænse deres antal, siger hans modstandere. Netop som det er beskrevet af "Den Demografiske transitions-model".

Virkningen af DTM ses helt klart i Europa idag, siger de. Takket være velfærds stat og pensionsordninger behøver forældre ikke at støtte sig til deres børn i alderdommen. Derfor er det ikke mere nødvendigt for dem at få så mange børn.

Kvindernes frigørelse har gjort en professionel karriere mulig også for kvinder, og derfor er de ikke interesserede i at få mange børn.

Europa er blot foran i udviklingen, og en tilsvarende reduktion i fødselsraten af de helt samme årsager vil helt klart indtræffe over alt i Verden, siger Malthus modstandere.

Karriere kvinde Moderne storby

Til venstre: Frigjort karrierkvinde.
Til højre: Moderne storby

Malthus er også blevet imødegået af "Adaptions-teorien", som siger at menneskene vil tilvænne sig til den nye form for for tilværelse i enorme byer, omgivet af utallige millioner af andre mennesker.

Det vil blive helt naturligt kun at opholde sig i menneskeskabte omgivelser og aldrig at opleve en skov eller et grønt landskab. Fuglesang vil forstumme, og rap vil erstatte vemodige folkemelodier.

ramme

5. Paul Ehrlich - Befolkningsbomben

Budskabet i Paul Ehrlich's bog ""Befolkningsbomben" fra 1972 bygger på den samme logik, som Malthus teori om den endelige hungerkatastrofe.

Paul Ehrlich Syd Amerikansk favella

Til venstre: Paul Ehrlich
Til højre: Syd Amerikansk favella.

Klodens har en veldefineret størrelsen og indeholder endelige resourcer, hvorimod menneskene har drifter og motivation til at mangfoldiggøre sig i uendelige mængder.

Derfor vil der komme et tidspunkt i fremtiden, hvor den mængde mad, rent vand og andre resourcer, som vil blive hver enkelt til del, vil være så små, at det vil medføre hungersnød og massedød.

Overbefolkningen vil blive årsag til krige og miljø-katastrofer, forudsagde han.

Menneskemængde

Menneskemængde.

Essensen af hans bog kan illustreres med følgende citat: "Kræft er en ukontrolleret multiplikation af celler; befolkningseksplosion er en ukontrolleret multiplikation af mennesker. Kun at behandle kræftens symptomer vil få patienten til at føle sig bedre tilpas i begyndelsen, men til sidst vil han dø - ofte på en skrækkelig måde. En lignende skæbne venter en Verden med befolknings-eksplosion, hvis kun symptomerne bliver behandlet. Vi må vende vor anstrengelser fra behandling af symptomerne til at skære kræften væk. Denne operation vil kræve mange tilsyneladende brutale og hjerteløse beslutninger. Smerten kan blive intens. Men sygdommen er så fremskreden, at kun med radikal kirugi har patienten en mulighed for at overleve."

Så vidt det er forfatteren bekendt, lever Paul Ehrlich stadig. Det ville være interessant at høre, hvad han mener om den kommende klima konferencen i København i December 2009. Mener han, at det er nyttesløs symptom-behandling?

The Population Bomb

The Population Bomb.

I modsætning til Malthus strakte Erhlich - uheldigvis for ham - halsen temmelig langt frem med ret entydige forudsigelser om, hvornår disse begivenheder ville indtræffe.

Han indledte sin "The Population Bomb" fra 1968 med følgende: "Slaget om menneskehedens fødevare forsyning er ovre" - "I 1970'erne vil der udbryde hungersnød i Verden - hundreder af millioner (inc. amerikanere) vil dø af sult."

Bogens slutning var også en ret entydig forudsigelse: "En generel forudsigelse kan jeg gøre med stor sikkerhed: Omkostningerne til at føde dig selv og din familie vil fortsætte med at stige. Der kan komme mindre afvigelser i fødevare priserne, men den generelle trend vil være opadgående."

Contra Ehrlich's befolkningsbomben: Mange betragter Paul Ehrlich som en alarmist og dommedagsprofet.

Den grønne revolution

Den grønne revolution.

Han varslede virkelig også mange katastrofer i den nære fremtid både i hans bøger og i forskellige artikler og interviews; katastrofer og ulykker, som ikke indtraf, som han spåede. Det har han måttet høre meget for.

Hungersnøden, som han skrev ville bryde ud i 1970'erne, udeblev.

Ehrlich havde ikke forestillet sig "Den Grønne Revolution", som tilsyneladende har skubbet den endelige hungerkatastrofe langt ud i en usikker fremtid.

Dygtige landmænd mangedoblede udbyttet per hektar ved hjælp af nye typer afgrøder, kunstgødning, sprøjtemidler, mekanisering og kunstvanding.

I stedet for hungersnøden blev fødevarer billigere og mere rigelige end nogensinde før.

I 1980'erne udbrød endog en obesity "epidemi", især i USA.

Længe før Malthus' og Erlich's endelige hungerkatastrofe indtræffer, vil menneskenes opfindsomhed have opfundet noget nyt, hævder deres modstandere optimistisk, sådan som vi altid har gjort gennem hele historien.

Obesity Overvægtige børn

Obesity i USA.

ramme

6. Et Forsvar for Malthus og Ehrlich

Menneskets historie er tusinder, ja millioner år gammel. Det betyder virkeligt ikke så meget, at Malthus og Erlich skød nogle få århundreder ved siden af. "Det sker altid senere, end vi tror," som Alan Greenspan sagde.

De har nemlig logikken på deres side.

Verdens befolkning gennem historien Planeten Jorden

Til venstre: Verdens befolkning gennem historien.
Planeten Jorden.

Vor planet er blot stor, og dens resourcer er endelige. Befolkningstallet stiger uophørligt, som aldrig før set i vor lange historie. Før eller senere vil vi løbe panden mod loftet, og det kommer til at gøre ondt. Det er en helt grundlæggende logik, som ikke kan omgås, lige meget hvor meget miljø-optimisterne end spræller i nettet.

Fremtiden ser broget ud, og nok så megen fjernsyn med optimistiske erklæringer om alternativ energi og energibesparende foranstaltninger kan ikke ændre dette. Overbefolkningen er den største trussel mod menneskehedens fremtid. Den eksploderende befolkning i Verden - fordoblet bare siden 1960 - har øget virkningerne af andre problemer, som for eksempel den globale opvarmning, det svindende ozon lag, syre regnen med videre.

ramme

7. Verdens Voksende Befolkning

De fyrre øverste pladser på ranglisten over verdens nationers fertilitets-rater er alle optaget af muslimske og kristne lande syd for Sahara suppleret af nogle muslimske nationer i Asien.

Country
Fertility
Rate
Religion
Niger
7,75
Muslim 80%
Mali
7,29
Muslim 90%
Uganda
6,77
Kristen 84%
Afganistan
6,53
Muslim 99%
Somalia
6,52
Muslim
Burundi
6,33
Kristen 67%
Yemen
6,32
Muslim
Burkino Faso
6,28
Muslim 50%
Congo Dem. Rep.
6,20
Kristen 70%
Angola
6,12
Kristen 53%
Ethiopia
6,12
Kristen 61%
Siera Leone
5,88
Muslim 60%
Congo Rep.
5,84
Kristen 50%
Liberia
5,79
Kristen 40%
Western Sahara
5,61
Muslim
Malawi
5,59
Kristen 80%
Oman
5,53
Muslim
Mayotte
5,50
Muslim 97%
Benin
5,49
Kristen 43%
Sao Tome and Principe
5,33
Kristen 80%

De tyve nationer med de højeste fertilitets-rater efter CIA World Factbook 2010.

De muslimske ørken stater Niger, Mali og Somalia topper listen sammen med Uganda med omkring syv børn per kvinde.

Afganistans problemer med borgerkrig og fattigdom hænger helt sikkert sammen med overbefolkningen, ikke desto mindre føder hver afgansk kvinde i gennemsnit mere end seks børn. Så der er ikke noget, som tyder på, at der vil blive fred meget snart.

I den allerede meget overbefolkede Palæstinesiske Gaza Stribe føder hver kvinde i snit mere end fem børn. De Palæstinesiske kvinder på Vest Bredden nøjes dog med 3,2 børn per kvinde.

Nationen med den højeste fertilitets-rate, som ikke er fra Afrika, og som ikke er muslimsk, er Laos, som ligger på 42. pladsen med en rate på 4,41 børn per kvinde.

Bangladesh er et af de lande i Verden, som en mulig klima-ændring vil ramme hårdest. De 156 millioner muslimske indbyggere bor allerede tæt i det lille lavtliggende land, hvor 35% af befolkningen er under 14 år. Her nøjes hver kvinde dog med at føde 2,74 børn.

Sahel området syd for Sahara

Sahel området syd for Sahara.

Det øverst placerede land fra det amerikanske kontigent er Haiti med 3,81 børn per kvinde, skarp forfulgt af Paraguay, hvor hver kvinde føder 3,75 børn.

Færøerne har den højeste fertilitets-rate i Europa med 2,44 børn per kvinde, fulgt af Albanien med 2,01 børn per kvinde.

Man har beregnet, at med 2,1 børn per kvinde vil befolkningstallet i et land være konstant, der vil blive født lige så mange, som der dør.

Kun fire muslimske nationer ligger under dette tal, nemlig Azerbaijan, Uzbekistan, Brunei og Tunesien.

Verdens gennemsnitlige fertilitets-rate er 2,58 børn per kvinde.

Bangladesh færge

Færge i Bangladesh.

Udover fertiliteten, altså børn per kvinde, er der en anden meget vigtig faktor, som har stor betydning for befolknings-tilvæksten, nemlig fødselsraten, altså hvor hurtigt kvinderne får deres børn. En typisk dansk førstegangs-fødende vil være i slutningen af tyverne eller først i trediverne. En typisk muslimsk kvinde et hvilket som helst sted i Verden, Danmark eller Sudan, vil derimod føde sit første barn først i tyverne, eller endog tidligere. Hendes børn vil igen typisk få børn i samme tidlige alder, og så fremdeles.

Over tid vil befolkninger med en høj fødselsrate øge deres antal langt hurtigere end andre grupper.

Lad os antage, at vi har to befolkninger, som har nøjagtig samme fertilitet. Lad os sige 4,0 børn per kvinde. Vi kalder de to befolkninger "Sandy Desert" og "Høje Nord". I landet "Sandy Desert" får kvinderne deres første barn som 20 årige, og i landet "Høje Nord" er de førstegangsfødende kvinder i gennemsnit 33,3 år.

Storken på overarbejde

Storken på overarbejde. Desværre ukendt kunstner.

I løbet af hundrede år vil befolkningen i "Sandy Desert" gennemløbe omkring 5 generationer og multiplicere deres antal for hver generation med en faktor bestemt af fertiliteten. Befolkningen i "Høje Nord" vil derimod kun gennemløbe 3 generationer i løbet af de samme hundrede år og kun multiplicere deres antal 3 gange med den samme faktor.

Så på trods af, at de to landes fertilitet er antaget nøjagtig den samme, vil befolkningen i "Sandy Desert" øges omkring dobbelt så meget som befolkningen i "Høje Nord".

ramme

8. Soylent Green

Make Room! Make Room! - Harry Harrison

Forside af Make Room! Make Room! af Harry Harrison.

"Soylent Green" er en science fiction film fra 1973. Den er løseligt baseret på science fiction romanen "Gør Plads! Gør Plads!" af Harry Harrison. Den beskriver en fremtid præget af enorm overbefolkning, arbejdsløshed, fattigdom og mangel på alle naturlige resourcer. Alle mennesker ser grå og usunde ud.

I året 2022 er indbyggertallet i New York alene vokset til fyrre millioner. Egentlig mad, som vi kender det i dag, spises næsten ikke mere. Virkelig frugt, grøntsager og kød er meget vanskelige at opdrive og meget dyre. Den enorme befolkning overlever på forskellige syntetiske madvarer, heriblandt et produkt kaldet Soylent Green.

Det nye produkt, Soylent Green, markedføres som et høj energi plankton produkt, langt mere nærende end andre syntetiske madvarer.

Charles Heston spiller detektiven Robert Thorn, som lever i en lille overfyldt lejlighed sammen med sin ven, Sol Roth, en aldrende videnskabsmand og politi-efterforsker. De fremstiller selv deres elektricitet med en pedal dreven dynamo.

Soylent Green - energi plankton produkt

Soylent Green - angiveligt et energi plankton produkt.

Sol er så gammel, at han kan berette om tiden før den store miljøkatastrofe, dengang da folk spiste virkelig mad, rigtige grøntsager og virkeligt kød. Han ven finder imidlertid alle disse historier fra gamle dage for fantasifulde.

Thorn får til opgave at efterforske mordet på en rig forretningsmand. Da han ankommer til den myrdedes lejlighed, går han straks i gang med at undersøge den. Den rige mands bolig er fuld af værdifulde sager såsom rigtig whisky og rigtige madvarer. Lejligheden er udstyret med noget så usædvanligt som varmt vand og sæbe, en luksus, som den underbetalte detektiv, Robert Thorn, straks benytter sig af.

Han afhører den myrdede mands body guard og elskerinde, en attraktiv ung prostitueret på fireogtyve år, ved navn Shirl. De hævder begge, at body guarden ledsagede Shirl på en indkøbstur på tidspunktet for mordet.

Sol smager ægte jordbærsyltetøj

Detektiven Thorns ven, Sol, smager ægte jordbærsyltetøj.

Han finder en rapport, "Soylent Oceanographic Survey Report, 2015 to 2019", som han bringer hjem til sin ven, Sol, for nærmere undersøgelse.

Da han afhører den prostituerede, Shirl, endnu engang, bemærker han, at hun spiser af et glas med ægte jordbær syltetøj. En sådan luksus er næsten sin vægt værd i guld, og det indikerer, at den myrdede var en virkelig usædvanlig rig mand.

Shirl fortæller, at i dagene op til mordet havde hendes myrdede ven været dybt bekymret over noget. Han havde endda opsøgt en præst.

Thorn opsøger præsten, som først nægter ethvert kendskab til den myrdede, men senere indrømmer, at han har talt med ham. Præsten finder det imidlertid umuligt at beskrive, hvad han sagde. Kort tid efter findes præsten myrdet, tilsyneladende for at forhindre ham i at tale. Under nogle gade uroligheder forsøger nogen også at myrde Thorn, men det lykkedes for ham at dræbe sin forfølger.

Thorn går ned af en trappe fyldt med sovende hjemløse En agent prøver at dræbe Thorn under gadeoptøjer

Til venstre: Detektiven Thorn går ned af en trappe fyldt med sovende hjemløse.
Til højre: En agent prøver at dræbe Thorn under gadeoptøjer.

Thorn's ven Sol har i mellemtiden gennemlæst rapporten fra "Soylent" koncernen. Rapporten afslører en forfærdelig sandhed, som Sol Roth ikke kan leve med at have kendskab til. Han beslutter sig for at ende sit liv og henvender sig til en af regeringens selvmords klinikker, beregnet for de utallige, som ikke finder livet værd at leve i den overfyldte Verden.

Sol på selvmordsklinikken

Sol i selvmordsklinikken.

Thorn finder Sol's afskedsbrev. Han skynder sig til klinikken hvor Sol's selvmords-process er i fuld gang. Han overtaler personalet til at lade ham tale med sin ven i hans sidste minutter. Han bønfalder Sol om at fortælle ham sandheden om den myrdede og "Soylent" koncernen.

Efter sin vens død sniger detektiven Thorn sig ned i selvmords klinikkens kælder, hvor han iagttager, hvordan de ansatte læsser ligene på renovations lastbiler. Han gemmer sig på en af lastbilerne og skaffer sig derved adgang til en svært bevogtet destruktions anstalt.

Han opdager, at den tilsyneladende destruktions anstalt i virkeligheden er et fuldautomatisk process anlæg, som forarbejder en endeløs strøm af lig til "Soylent Green" kiks.

Thorn på Soylent Green fabrikken 1 Thorn på Soylent Green fabrikken 2

Til venstre: Detektiven Thorn finder vej ind i Soylent Green fabrikken.
Til højre: Thorn i kamp i Soylent Green fabrikken.

Vagterne opdager imidlertid Thorn. Han undslipper efter en ildkamp, men bliver alvorlig såret. Han søger tilflugt i en katedral fyldt med lasede, magre og blege hjemløse med gusten hud. Medens den sårede og desperate detektiv baner sig vej gennem den grå og modløse menneskemængde, råber han: "Soylent Green er mennesker! Vi må standse dem på en eller anden måde."

9. Litteratur

CIA World Factbook - fertility rates
Overbefolkning er det største klimaproblem Professor Kaj Sand Jensen - Jyllandsposten

Morten Uhrskov anmeldte Karen Jespersen og Ralf Pittelkow's bog: "Islamister og Naivister". Linket findes ikke mere, men han skrev: "Det er indlysende, at Europa i dag ville være et tryggere, et rigere og et grundlæggende bedre sted at opholde sig, hvis ikke den muslimske indvandring havde fundet sted. At sige andet tangerer ansvarsforflygtigelse og er i hvert fald udtryk for en politisk korrekthed, som det ikke er befordrende at stifte bekendtskab med i en debatbog, der ellers, hvad naivisterne angår, sætter en række nødvendige ting på plads."

Evolutionary Psychology and Peak Oil "A Malthusian inspired "heads up" for humanity. Dr. Michael E. Mills."
Modern Day Trojan Horse: The Islamic Doctrine of Immigration af Sam Solomon and Elias Al Maqdisi i "American Thinker".
Make Room! Make Room! af Harry Harrison - anmeldelse
The Muslim growth rate worldwide : Muslims responding to Mullah's appeal for " More Muslims" Daniel Pipes.
Europe is Declining yet its Population is Increasing "Planck's Constant"
Ehrlich: The Population Bomb Absolute Astronomy

I 1993 bragte det amerikanske "Foreign Affairs Magazine" en artikel af Samuel P. Huntington med titlen "The Clash of Civilizations?", som forudsagde, at den Kolde Krig ville blive afløst af civilisationernes sammenstød. Artiklen udløste en omfattende debat. Han uddybede sine synspunkter i en bog, "The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order", som kom i 1996.

Vi ynder, at se for os en stadig fremadskridende kulturel globalisering, som vil ende med en Verdensomspændende Uni-kultur, der vil uddrage det bedste fra alle Verdens oprindelige civilisationer. I en ikke så fjern fremtid, forestiller vi os, vil unge i hele Verden gå i de samme jeans, drikke de samme colaer, spise de samme pizzaer og lytte til den samme internationale popmusik. Det vil være helt naturligt, synes vi.

Men Huntington har en anden mening. Mødet med de andre vil tværtimod få os til at værdsætte vor egen kultur, religion og historie højere, og det vil sætte dagsordenen for fremtidens internationale politik.

Det er ikke noget tilfælde, at udlandsdanskere ofte føler deres nationale identitet stærkere end andre danskere, som har levet hele deres liv omgivet af landsmænd.

The Clash of Civilizations? - Bint Jbeil Frontier of our soul Samuel P. Huntington.
Document - 3. Verdenskrig: Sådan bliver den Nicolai Sennels20200628

Passed W3C Validation