DH-debat Forside

På Sporet af Danerne - i Asien

7. Ligheder i Heraldik og Bygningsstil

Der er en række forbløffende ligheder i den historiske bygningsstil, skibsbygning og heraldik mellem Kina og Skandinavien.

Her er den berømte Han dynasty hest, støbt i bronze. Benene højt løftede, halen i vejret og hovedet tilbage, næseborene udspilede, elegant, nervøs og livfuld.

Det er en af "hestene, der sveder blod", "De himmelske heste" fra Fergana, som Han kejseren fik af Yuezhi (Yuch Chi eller Jute). De var nøglen til sejren over Xiong-Nu.

Han dynasty bronzehest fra Gansu Hovedet af Hesten fra Gansu

Til venstre: Han dynasty bronzehest fra Gansu.
Til højre: Hovedet af Hesten fra Gansu.

Bemærk den krølle, den har under øret. Den ligner den, som Cherchen manden har fået malet på tindingen. Jeg har forstået, at også andre mumier fra Tarim bækken har sådan en figur malet på tindingen. Den ligner også basisfiguren i mønsteret på Qin Shi Huangs tøj. Billedet af hovedet af hesten er fra en forstørret kopi. Krøllen kan også ses på den originale hest.

Panel fra udgravet kinesisk hus fra Han Dynasty I Panel fra udgravet kinesisk hus fra Han Dynasty II De tre løver i Det Danske rigsvaaben Dansende bjørn fra dekoration i Han dynasty hus Potent loeve fra Han dynasty hus Drage fra udgravet Han dynasty hus

Øverst til venstre: Panel fra udgravet kinesisk hus fra Han Dynasty.
Øverst til højre: Panel fra udgravet kinesisk hus fra Han Dynasty.
I midten: De tre løver i Det Danske rigsvaaben.
Nederst til højre: Dansende bjørn, Potent løve og Drage fra udgravet Han dynasty hus.

Dekorationer fra et udgravet Han dynasty hus. Den kunstneriske stil fra Qin og Han dynasty, (Qin dynasty 221 f.Kr - 207 f.Kr efterfulgt af Han 202 BC - 220 AC) er holdt i samme stil som hesten. En dansende bjørn, en springende drage og en potent løve, alt kunne lade sig gøre.

De har samme nervøse, elegante og livfulde stil som hesten fra Gansu. Hovedet tilbage, munden åben, benene højt løftede og halen højt løftet.

Qin og Han dynasty synes at have været en tid, hvor alt var muligt

De tre kronede løver i det danske våben er også netop i denne stil, energiske og livfulde med hovedet tilbage, munden åben, benene højt løftede, halen løftet.

Kinesisk Tempel med drager på taget Norsk Stavkirke

Til venstre: Kinesisk Tempel med drager på taget.
Til højre: Norsk Stavkirke med dragehoveder.

Spidserne af gavlene på gamle kinesiske bygninger blev prydet af dyrehoveder, dragehoveder eller lignende. En stil der blev fortsat af senere dynastier.

Skandinaviske bygninger fra vikingetiden, som for eksempel norske stavkirker er ligeledes prydet af dyrehoveder på gavlspidserne.

Hvert år afholdes der alle steder i Kina dragebåd kapsejladser. En dragebåd er en lettere udgave af et vikingeskib, prydet med et dragehoved i stævnen.

Skandinavisk vikingeskib Traditionel Kinesisk Dragon Boat

Til venstre: Skandinavisk vikingeskib med dragehoved i stævnen.
Til højre: Traditionel Kinesisk Dragon Boat.

I gamle dage blev de brugt til at føre krig med på floderne. Den padles frem ligesom Hjortespringbåden. Kan det virkelig være et fuldstændig tilfælde, at både vikingeskibene og de gamle kinesiske krigsfartøjer så ud på den måde, med et dragehoved i stævnen?

En udflugtsbåd på Yalu River ved Dandong ligner meget et vikingeskib. De, der har bygget denne udflugtsbåd, har med garanti aldrig hørt om vikingerne. De har blot fulgt traditionen, sådan skal det altså bare se ud.

Udflugtsbaad med dragestævn paa Yalu river, Nordkorea i bagrunden Dragehoved fra Vikingeskib fra Schelde floden Dragehoved malet træ-and fundet ved nedre Yangtze

Til venstre en udflugtsbåd med dragestævn på Yalo River ved Dandong.
Dernæst: Et drage hoved fra et vikingeskib funder i Schelde floden i Belgien.
Dernæst et billede malet på en and af træ. Der er den samme dragetype med "rovfuglenæb".

Kinesisk Drage på silkemaleri fra Ma Wang Dui Mønt fra Dorestad med drage Sceat fra Dorestad

Til venstre: Kinesisk Drage fra Qin-Han Dynasty på silkemaleri fra Ma Wang Dui i Hunan Province.
Til højre: Mønt fra Dorestad, en såkaldt sceat, fundet i vikingetidens handelsbyer, Dorestad i Frisland og Ribe i Sønderjylland med lignende drage.
Nederst: Den samme mønt fra Dorestad med dragen optegnet. Drage-typen er helt den samme.

Dragen på mønten er tegnet op. Det er helt den samme krokodille lignende type som på silkemaleriet fra Kina, med tungen langt ud af halsen, eller måske spyr den ild. (mønt billede med optegning af Flemming Rickfors)

Rekonstrueret bygning på Trelleborg med svalegang Bygning på muren ved Dandong med svalegang

Til venstre: Rekonstrueret bygning på Trelleborg med svalegang.
Til højre: Bygning på muren ved Dandong med svalegang

Her ses en traditionel kinesisk bygning på muren ved Dandong, med søjlegang hele vejen rundt. Til venstre et trelleborg hus som det formodes at have set ud også med søjlegang hele vejen rundt, fra besøg på Trelleborg med Flemming Rickfors i juli 2004.

Også Borgund Stavkirke i Norge har svalegang hele vejen rundt.

Det ligger lige for at antage, at en sådan bygningskonstruktion må være udviklet et sted, hvor somrene var noget varmere end i Skandinavien, således at der virkelig var behov for at "svale" sig.

Det er også logisk at antage, at den fugl, som yndede at bygge rede i svalegangen, fik navnet "svale".

Konstruktion af Borgund Stavkirke med svalegang Svensk lensmandsgård fra 1600 tallet med svalegang

Til venstre: Konstruktion af den norske Borgund Stavkirke med svalegang.
Til højre: Svensk lenmandsgård fra 1600 tallet med svalegang på første sal med døre til to soverum.

Middelalderhuse i Skandinavien var meget ofte bygget med en udvendig trappe, som førte op til en udvendig svalegang på første sal. Derfra førte døre til forskellige værelser, såsom lagerrum, soverum med videre.

I Tunsbergs middelalderhistorie beskrives, hvorledes to sådanne huse vender mod hinanden, således at svalegangene er overfor hinanden. I historiske kinesiske film kan man se en helt lignende dobbelt hustype, hvor der er adgang til alle rum på første sal fra svalegange, som vender mod hinanden.

"Svalen" er nævnt i folkevisen "Roselil og hendes moder":

Hr. Peder stod på svalen og lytted med list,
hr. Peder stod på svalen og lytted med list:
Den ler dog bedst, som ler til sidst!
Ha, ha, ha! Så, så, så, så!
Ha, ha, ha! Så, så, så, så!
Den lér dog bedst, som ler til sidst!

Nedenfor ses en rekonstruktion af det Kejserlige Qin Palads i model. Trelleborg huset, Borgund Stavkirke og paladset er rekonstrueret uafhængigt af hinanden. Jeg tror, at der i alle tilfælde blot mangler dyrehovederne i gavlspidserne.

Qins Kejserlige palads - rekonstruktion i Xianyang's Municipal Museum

Qins Kejserlige palads - rekonstruktion i Xianyang's Municipal Museum.

Hos de indoeuropæiske folk på steppen blev de døde højsat. Der findes tusindvis af gamle gravhøje hele vejen over den Euraiske Steppe. Den første Qin hersker blev også højsat i nærheden af Xian i en imponerende gravhøj. Den ligner Jelling Højen, men er selvsagt mange gange større. Dog husker vi, at Yuezhi "brændte deres døde".

Til venstre er Qin Shi Huangs grav ved Xian. Til højre er Jelling Højen, som er ganske som den første Qin kejsers gravhøj, blot noget mindre, som det ikke kan bortforklares. Højen indeholdt et firkantet gravkammer.

Qin Shi Huangs gravhoej ved Xian Jelling Højen

Til venstre: Qin Shi Huangs gravhoej ved Xian.
Til højre: Jelling Højen.

Lange forsvarsvolde var ret populære for nogle tusind år siden. De fandtes både i England, Skandinavien og selvfølgelig i Kina. I England fandtes Hadrians Mur, bygget af romerne, samt Offa's Dyke, som afgrænsede det Angliske kongerige Mercia mod de indfødte stammer i Wales. I Sverige fandtes Gøtavirket i Øst Gøtaland. I Danmark havde vi Danevirke ved Slesvig og Olmers Vold i Sønderjylland.

Offa's Dyke i Midt England ved Wales Gøte Virke i Øst Gøtaland i Sverrige Hadrians mur i Nord England ved Skotland

Foroven til venstre: Offa's Dyke i Mid England ved Wales.
For neden til venstre: Gøte Virke i Øst Gøtaland i Sverrige.
For neden til højre: Hadrians mur i Nord England ved Skotland.

I Kinas antikke oltid havde mange af de oprindelige stater grænsevolde mod nord til beskyttelse mod Hunnerne. Da Qin erobrede hele Kina omkring 200 BC, forbandt de disse oprindelige volde, og derved skabtes Den Store Kinesiske Mur.

Den imponerende mur, vi kender i dag, er dog bygget af Ming og Qing Dynasty for nogle få hundrede år siden. De oprindelige antikke volde for to tusind år siden har uden tvivl været mere "vold"- agtige.

Danevirke i Slesvig Den Store mur i Nord Kina ved det nuværende Mongoliet Qin Dynasty del af den store mur i Ning Xia nord for Guyuan

Til venstre: Danevirke ved Slesvig.
Til højre: Den Store mur i Nord Kina ved det nuværende Mongoliet.
For neden: Qin Dynasty del af den store mur i Ning Xia nord for Guyuan - den er ti meter høj.

Gudshuset fra Midgaard - Verasir af Flemming Rickfors
Telt, Strå og Spån - Vore oprindelige tage - Verasir af Flemming Rickfors
Prof. John Haskins' Slide Collection - Scytian Slide Collection
Tunsbergs Historie i Middelalderen til 1536 af Helge Gjessing Beskrivelse af Norske middelalderhuse
20200620

Passed W3C Validation