DH-debat Forside

På Sporet af Danerne - i Asien

12. Stednavne i Asien og Skandinavien

Efterleddet -gaard er det tydeligste stednavne-vidnesbyrd om en Indo-Europæisk oprindelse i Central Asien. I Skandinavien findes det i mytologien som efterled i Asgaard, Udgaard og Midgaard. Konstantinopel kaldtes Miklagård, og Rusland hed Holmgaard. Adam af Bremen fra omkring år 1070 e. Kr. fortæller: "Rusland kaldes af de barbariske Danske for Østergård, fordi det ligger i Øst, og har som en vandrig have overflod paa alt godt. Det hedder ogsaa Hunnegård, fordi Hunnerne der havde deres første sæde."

Det kan også genkendes i Kinesernes eget navn for Kina, Zhong Guo, som betyder Riget i Midten eller Midgaard og udtales noget i retning af Djung Gjaar, hvilket sidste led klart repræsenterer det Indo-Europæiske -gaard. Hvilket viser at Kinesisk sprog har været påvirket af Indo-Europæiske engang i fortiden.

Gl. Engelsk
Gl Saxisk
Gl. Islandsk
Gotisk
Gl. Slavisk
Græsk
Engelsk
Dansk
Walisisk
geard
gard
gardhr
gards
gradu
khortos
garden
gård
garth

Det Indo-Europæiske ord "gaard" kan genfindes i næsten alle Indo-Europæiske sprog. I moderne Skandinavisk betyder det et landbrug eller et afgrænset og aflukket område, for eksempel afgrænset af mure eller bygninger.

Moderne kinesiske navne for nationer, udtrykt med alfabetet, bruger også endelsen "-guo", som udtales noget i retning af "gjaar", for eksempel i "Fa-guo" (Frankrig), "Doe-guo" (Tyskland), "Mei-guo" (USA) og så videre.

Yuezhi brand-grave nær Hami Typisk moderne landskab i Gansu

Til venstre: Yuezhi brand-grave nær Hami. - Yuezhi brændte deres døde.
Til højre: Typisk moderne landskab i Gansu - Yuezhi opdrættede heste. Det vil ikke være særlig nemt i dag, der er temmelig tørt. Det moderne landskab synes at egne sig bedre for opdræt af kameler.

Gruppe fra Kushan udgravningen Hadda nær Khyber Passet nær Jalabad i Afganistan

Gruppe fra Kushan udgravningen Hadda nær Khyber Passet nær Jalabad i Afganistan. Kushans var Yuezhi's efterkommere, så Yuezhi må have set nogenlunde sådan ud. Det ser også ud som om at han har været så heldig at få en Kinesisk prinsesse.

Mange saltsøer i central Asien hedder noget med "nor", som for eksempel Koko Nor, Orku Nor, Ebi Nor, Ubsa Nor, Ayar Nor, Ulungur Nor, Durga Nor, Kara Nor og den nu udtørrede og forsvundne Lop Nor.

Ganske tilsvarende kaldes kaldes lavandede indsøer med brakvand i Skandinavien for Kertinge Nor, Korsør Nor, Stege Nor, Hedeby Nor og Vindeby Nor og så videre. Flemming Rickfors har identificeret mere end tredive nor i Danmark og Norge.
Kertinge Nor

Kertinge Nor ved Kerteminde.

Det må betyde at de oprindelige Indo-Europæiske stammer på steppen kaldte lavvandede saltsøer for Nor. Aserne, som Snorre berettede kom til Skandinavien fra Central Asien. I deres nye hjem i Skandinavien fandt de det derfor naturligt at kalde lavvandede indsøer med brakvand for Nor.

En anden påfaldende ting ved stednavne i Qinghai og de nærliggende områder er, at mange byer og steder kaldes noget med "ning", for eksempel Xining eller Ning Xia; ganske som utallige landsbyer i Danmark, som for eksempel Revninge, Kertinge, Refsvindinge og Mesinge.

Det kan sandsynliggøres at gammel dansk "ning" betyder person eller personer. Det kan genfindes i hed-ning, Fær-ing, Islænd-ing flygt-ning og slægt-ning og mange andre forbindelser, hvor det klart betyder "person". Landsbyen Kertinge nær Kerteminde, "Kert-ninge", vil således betyde "Kert-personerne", altså de mennesker som har tilknytning til vandområdet "Kert".

Salt søen Koko Nor set fra rummet saltsøen Koko Nor

Til venstre: Salt søen Koko Nor set fra rummet. Det kommunistiske Kina har kasseret søens oldgamle navn og døbt den det mere prosaiske Qinghai Lake.
Til højre: Udsigt over saltsøen Koko Nor i Qinghai.

På samme måde kan man forestille sig, at for eksempel navnene Mesinge og Revninge blevet til. Der fandtes allerede nogle naturformationer, som kaldtes "Mes" og "Rev", søer eller vandløb eller lignende. De folk, som boede der før, havde givet dem disse navne.

Da Aserne kom til disse steder blev det til Mes-ninge" og "Rev-ninge", som betyder de personer, som holder til ved "Mes" og "Rev". Eller gamle lokale konger hed noget i retning af "Mes" og "Rev", og navnene Mesinge og Revninge fortæller at beboerne anså sig som efterkommere efter disse.

Kertinge Nor

Udsigt over brakvand-indsøen Kertinge Nor ved Kerteminde. Foto VisitKerteminde

Det kan indvendes at "ning" ikke betyder person, men er en afledning eller bøjningsform noget i lighed med den engelske "ing" form. Men hvis man tænker nøjere over det, er den engelske betydning i virkeligheden lidt af det samme som betydningen "person". F. eks. "James is running" fortæller at James er identisk med en løbende person.

På kinesisk tiltaler man i almindelighed hinanden med "ni", som på svensk, men i Nord Kina specielt i Beijing området tiltaler man foresatte og ældre mennesker med det mere respektfulde "ning". Det understøtter at "-ning" oprindeligt betød person eller personer og da det findes i både Europa og Asien, må udtrykket have sin oprindelse i et Indo-Europæisk sprog.

The Peoples of the West - Draft English translation by John E. Hill
The Western Regions according to the Hou Hanshu - Translatet by John E. Hill
Silk Road Links - Kenyon College. Asiatisk historie og Silkevejen
Verasir.dk - Langskibenes herkomst - Salt, Fersk og Nor vand Flemming Rickfors
The History of Chinese Relations with the Hsiung Nu - oversat af Daniel C. Waugh.
En tak til hjemmesiden "China History Forum" - som desværre ikke er iblandt os mere - for information og inspiration.
20200702

Passed W3C Validation